Så kollar arbetsgivarna dig på nätet

Foto: Shutterstock

Att kritisera en tidigare arbetsgivare eller publicera lättklädda bilder på Facebook är sådant som kan påverka dina chanser att få ett sökt jobb. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Forskarna har intervjuat arbetsgivare och rekryterare, bland annat för att ta reda på vilken typ av information de letar efter när de bakgrundskollar en arbetssökande.

– De flesta svarar ganska svepande att det handlar om att man vill skapa sig en känsla för personen. Man vill säkerställa att det inte finns några lik i garderoben, säger en av forskarna, Anna Hedenus, till DN.

Flera av rekryterarna vill med sin bakgrundskoll säkerställa att personen inte har värderingar som krockar med företagets. Det kan handla om extrema politiska åsikter, att personen uttryckt sig rasistiskt eller har kopplingar till kriminella personer.

Annat som kan påverka en jobbsökares chanser handlar mer om omdömeslösa publiceringar. Det kan till exempel vara någon som är lättklädd eller full i ett Facebook-inlägg.

Men även betydligt mer oskyldiga inlägg kan ligga dig i fatet. Att uttrycka sig illojalt om en tidigare arbetsgivare eller att ge bilden av att ägna väldigt mycket tid åt en fritidssyssla är exempel som rekryterarna nämnde.

Det saknas tillförlitlig forskning om hur stor andel av arbetsgivarna som söker information om jobbsökare på internet, men vissa undersökningar pekar mot att det rör sig om drygt hälften. Och tendensen är att det blir vanligare.