Så jobbar Jusek inför valet

Att invandrade akademiker ska få rätt jobb och ett fungerande rättsväsende. Det har varit två av frågorna som Jusek prioriterat inför valet.


– Att invandrade akademiker ska få rätt jobb är en fråga vi har jobbat med i många år. I dag är var femte akademiker utlandsfödd och 55 000 av dem har ett arbete som inte matchar deras utbildning. Om de fick det skulle vi se vinster för både individen, som kan använda sin fulla potential, och för samhället i stort, säger Juseks ordförande Sofia Larsen och fortsätter:

– Vi ser också att rättsväsendet är otroligt viktigt. Vi är glada för att det satsas mycket på polisen, men för att klara upp fler brott måste det finnas en rättskedja som fungerar. Man måste satsa på andra myndigheter än polisen, till exempel behöver Åklagarmyndigheten tillräckligt med resurser för att hantera brotten.

Även frågan om hot, våld och trakasserier mot myndighetsanställda är viktig i valrörelsen, betonar hon, eftersom det inte bara handlar om angrepp mot individen – utan i förlängningen hela demokratin.

Så, hur arbetar ett akademikerförbund inför valet – och hur jobbar man för att nå ut i en högljudd valrörelse?

Opinionsbildning är givetvis en central del, konstaterar Sofia Larsen, dels handlar det om att träffa beslutsfattare som kan göra skillnad – och dels att driva frågor i media. Hon poängterar att det är en metod som tidigare har gett resultat, snabbspåret för invandrade samhällsvetare, ekonomer, och jurister till exempel. Och hon är positiv inför arbetet framåt.

– Det finns verkligen ett driv i förbundet, det är otroligt roligt. Engagemanget är stort.