Roboten som själv letar kandidater

Effektivare och snabbare sökningar samtidigt som medarbetarna får mer tid att interagera med kandidater och kunder. Rekryteringsföretaget First Reserve har tagit fram en virtuell assistent baserad på artificiell intelligens – som inte låter sig påverkas av fördomar eller åsikter.

Smarta digitala lösningar, AI-verktyg och avancerat IT-stöd blir allt viktigare i rekryteringsbranschen. På Stockholmsbaserade bemannings- och rekryteringsföretaget First Reserve finns det sedan två veckor ett påtagligt bevis på det.

FRasse kallas den nya virtuella rekryteringsassistenten som numera hanterar ”search-momentet” i företagets mer standardiserade rekryteringsprocesser. 

– Att söka genom olika databaser är självklart ett viktigt moment i våra processer, men det är också väldigt tidskrävande och ett tidvis mycket monotont arbete. Det tar tid från det som egentligen är vårt viktigaste och mest intressanta uppdrag: att interagera med våra kandidater och kunder, säger vd Eva Byström. 

Enkelt uttryckt handlar det om en mjukvara för robotassisterad ”search”. Utvecklingen av verktyget har pågått under 2018, i samarbete mellan företagets rekryterare och Bytestream AB. Enligt Eva Byström har introduktionen fungerat smärtfritt och redan från start har den virtuella assistenten varit till stor nytta.

– Redan första dagen körde vi igång den på åtta pågående processer. Sedan starten har vi använt den i mellan 20 och 25 rekryteringsprocesser och det hjälper oss att hitta nya vägar och optimera både tidsåtgång och kvalitet i search-processen, säger Eva Byström. 

Verktyget är baserat på den kunskap som har byggts upp inom företaget sedan 2003. FRasse är självlärande och bygger helt på data från First Reserves egna rekryterare. 

– Där vi har störst nytta av FRasse är inom de områden där vi har gjort flest tillsättningar genom åren, det vill säga ekonomi, HR, lön och olika tjänster inom administration. Där är tidsfaktorn ofta av avgörande betydelse, så det finns en stor kundnytta genom att vi kan korta våra ledtider väsentligt. När det gäller mer specialiserade rekryteringar, där vi inte har några större volymer och därmed saknar data så kommer search-arbetet även i framtiden skötas manuellt, säger Eva Byström. 

Ytterligare en fördel med en virtuell rekryteringsassistent är att den inte låter sig påverkas av fördomar eller subjektiva åsikter, menar Eva Byström. 

– Vi pratar mycket om kompetensbaserad och värderingsstyrd rekrytering. Det är viktigt att kunna avidentifiera alla CV:n och bedöma dem utan att väga in faktorer som kön, ålder eller annat. FRasse jobbar precis så och granskar CV:n helt objektivt. Sedan kan vi matcha kandidaterna mot våra kunders värdegrund och företagskultur.