Rikspolitiker stödjer satsning på rättsväsendet

Sju av tio riksdagskandidater vill satsa mer på rättsväsendet. Det visar en undersökning som Jusek gjort.

Polismyndigheten har de senaste åren skjutits till stora pengar för att stärka sin verksamhet. Men när polisen utreder fler brott ökar även arbetsbelastningen för åklagare och domare. Därför efterfrågas satsningar även i dessa led för att det inte ska uppstå flaskhalsar i rättssystemet.

Satsningarna på Polismyndigheten har varit välkomna och nödvändiga. Nu behöver vi se motsvarande förstärkning av åklagare och domare. Annars riskerar satsningarna på polisen att gå förlorade, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

Jusek har under året drivit frågan om ökade resurser och inför valet gjort en enkätundersökning med partiernas toppkandidater för se vad deras uppfattning är. Resultatet visar att det finns ett starkt stöd för att det ska satsas mer även på resterande del av rättsväsendet.

Hela sju av tio tycker att det är ett bra förslag och tre av tio tycker att det är ett ganska bra förslag. Endast en procent av de tillfrågade har svarat att de är tveksamma eller att de inte vet.

Sett till de enskilda partierna är Kristdemokraternas kandidater mest positiva till förslaget och Vänsterpartiets minst.

Ett starkt och sammanhållet rättsväsende är en förutsättning för en fungerande demokrati. Utbildningen och rekryteringen av morgondagens åklagare och domare tar tid och kräver resurser. Det finns inga genvägar till det rättssäkra samhället, säger Sofia Larsen.