Studie: Öppna kontor bättre för hälsan

Ett öppet kontorslandskap är bättre för hälsan än ett med skiljeväggar eller egna rum. Det rapporterar BBC som hänvisar till en studie gjord vid universitetet i Arizona.

Enligt studien rör de som jobbar i öppna kontor sig mer än andra, vilket i sin tur leder till minskad stress och därmed bättre hälsa.

De här slutsatserna har forskarna dragit efter att ha följt över tvåhundra personer under tre dygn och då bland annat studerat testpersonernas hjärtrytm. De menar att resultaten är så tydliga att de inte går att bortse från, men betonar samtidigt att faktorer som om man använder trappor eller hiss också kan spela in.

Läs mer: Bäst resultat i tysta zonen på flexkontor

Studien har gjorts eftersom kontorsarbetare tenderar att oftare ha problem med hjärtat, känna trötthet och nedstämdhet än människor i andra arbetskategorier.

Forskarna menar att studien också visar att även om de flesta tycker bättre om att jobba bakom en skiljevägg eller inne i ett eget rum, så har de som jobbar i öppna kontorslandskap bättre kommunikation kollegor emellan och lär känna varandra bättre.

Läs mer: Blandade känslor för aktivitetsbaserade kontor