Mycket fortfarande oklart kring Brexit

Framtiden efter Brexit för svenskar som jobbar i Storbritannien är fortfarande oklar. Det finns dock inget som talar för att EU-medborgare kommer tvingas lämna landet – inte ens om utträdesförhandlingarna skulle stranda.

Storbritanniens EU-utträde är bara drygt ett halvår bort. Men vad kommer detta innebära för alla de EU-medborgare, inklusive cirka 90 000 svenskar, som bor och arbetar där?

Vi ställde frågan till Andrea Soldan som jobbar på Kommerskollegiums enhet för EU:s inre marknad.

– Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien är ännu inte klara, men när Storbritannien går ut ur EU så kan de komma att kräva ett arbetstillstånd för medborgare som vill arbeta där. Det kan även bli krav att tillståndet ska ansökas och beviljas när personen fortfarande befinner sig utanför Storbritannien.

Kan de som jobbar där i dag tvingas att lämna landet?

– Det kan jag tyvärr inte svara på, men Storbritanniens Brexit-minister Dominic Raab har gått ut i media och sagt att EU-medborgare som arbetar i Storbritannien i dag inte kommer att tvingas lämna landet efter Brexit, inte ens om EU och Storbritannien misslyckas med att komma överens om ett utträdesavtal.

Blir det svårare att få jobba i Storbritannien?

– I och med att de träder ut ur EU så har Storbritannien rätt att bestämma hur deras inresebestämmelser ska se ut. Det kan bli mer administrativa förfaranden för personer som vill arbeta i Storbritannien, exempelvis genom att man kanske måste ansöka om arbetstillstånd.

Vilka frågeställningar är särskilt svåra att lösa inför Brexit?

– När Storbritannien lämnar EU kommer gränsen mellan Irland och Nordirland bli en del av EU:s yttre gräns, så någon form av fysisk infrastruktur måste inrättas någonstans, och det är oklart hur den frågan ska lösas. När det gäller medborgares rättigheter samt Storbritanniens finansiella åtaganden gentemot EU så är man i princip överens, men allting hänger på att man också kommer överens i gränsfrågan.

Kan du ge några tips om vad man bör ha kollat upp innan man flyttar till Storbritannien för ett jobb?

– Vi rekommenderar alltid att man ska kontakta berörda myndigheter i det land man åker till. En bra början är att kontakta landets motsvarighet till Migrationsverket. En annan funktion som kan vara bra att känna till är SOLVIT. Vi finns för att hjälpa EU-medborgare eller företag som fått problem i ett annat EU-land på grund av att myndigheterna där inte följer EU-lagstiftningen som de ska.