Många känner obehag inför jobbet

En miljon svenskar känner några gånger per månad eller oftare obehag av att gå till jobbet. Det framgår av Jobbhälsoindex för 2018.

Studien som presenterades i somras visar att män är värre drabbade än kvinnor. Det verkar också som att problemen är något vanligare i mansdominerade yrken än i könsmässigt blandade näringsgrenar.

Sammantaget uppgav drygt 8 procent av de tillfrågade att de känner psykiskt obehag flera gånger i veckan inför att gå till jobbet. Ytterligare 14 procent känner obehag minst några gånger per månad. Noterbart är också att fler chefer än anställda upplever obehag kopplat till sitt jobb.

Studien visar vidare att det finns tydliga skillnader kopplade till ålder. I åldersgruppen under 30 år uppgav 31 procent av de tillfrågade att de kände obehag av att gå till jobbet några gånger per månad eller oftare. I gruppen 55 eller äldre upplevde hälften så många – 16 procent – motsvarande obehag.

Lönens storlek verkar också ha viss betydelse för välmåendet visar studien. Det är något vanligare att anställda med en månadslön upp till 25 000 kronor känner psykiskt obehag inför jobbet än de med högre lön. Däremot verkar inte utbildningsnivå ha någon betydelse.

Studien är genomförd av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI.