Jusek: Låt fler akademiker bli poliser

Jusek föreslår att fler utredningsvana akademiker får polisära arbetsuppgifter efter en specialanpassad utbildning.

Brottsutredningar, underrättelseverksamhet och forensik är exempel på arbetsområden som kan bemannas av en högre andel akademiker än i dag, konstaterar förbundet. 

– I dag finns det engagerade fälterfarna kriminaltekniker och mordutredare med akademisk bakgrund som hindras att fullt ut fylla en brottsbekämpande roll. Vi vill se att det särskilda snabbspåret för utredningsvana akademiker används oftare, säger Lars Modig, företrädare för Jusek och ordförande för Saco-S inom Polisen.

Jusek vill också se fler akademiker på tjänster inom ekonomi, juridik, kommunikation och HR. På köpet frigörs medarbetare med polisiär grundutbildning till ingripandeverksamhet och brottsförebyggande arbete.

Förslagen är några av flera i Juseks rapport om en mer effektiv polisverksamhet. Under parollen ”möt framtida utmaningar med rätt kompetens” vill Jusek också införa en särskilt kvalificerad och obligatorisk utbildning för både poliser och civilanställda.

– Oavsett utbildningsbakgrund måste alla medarbetare vara rustade för att möta vår tids mer komplexa kriminalitet, säger Lars Modig.

Ungefär en tredjedel av samtliga anställda vid Polismyndigheten är civilanställda, enligt polisens årsredovisning.