Coachen: Vad ska jag tänka på när det gäller avtal?

Jag står i startgroparna att starta eget företag och har börjat prata med en eventuell kund. Om allt går väl kommer vi att skriva avtal, vilket jag känner mig lite osäker kring. Vad ska jag tänka på?

Svar: Se till att ha skrivna avtal i alla dina affärsrelationer. Det gäller såväl i relationen med dina kunder som med leverantörer, eventuella kompanjoner och andra samarbetspartners. Det skriftliga underlättar för er att i framtiden kunna visa vad ni har kommit överens om.

Om affärsrelationen kan komma att gälla belopp eller värden som är stora för din ekonomi, eller gälla under en längre tid, är mitt råd att du inte binder dig utan att ha pratat igenom det med en advokat som är specialiserad på affärsjuridik. Du får då råd som är helt anpassade efter din situation av en erfaren person. Det kan exempelvis innebära att eventuella fallgropar i avtalet upptäcks och handfast rådgivning om hur du kan förhandla dig till bättre villkor. 

I enklare avtalssituationer, där det alltså står klart att affärsrelationen inte kan komma att gälla värden som är stora för din ekonomi eller under längre tid, blir din ekonomiska förlust mindre om det går snett i avtalsrelationen. Om du och din blivande affärspartner då väljer att själva skriva ett avtal behöver ni först prata igenom hur ni vill ha er affärsrelation. Skriv därefter ned vad ni kommer överens om i ett dokument som båda parter undertecknar.  

I helt enkla avtalssituationer som enbart kan komma att gälla små, försumbara värden och under mycket kort tid kan du 

i stället för att skriva ett dokument, skicka ett mejl med vad du menar att ni har kommit överens om. Den andra parten ska då bekräfta din uppfattning i sitt mejlsvar. 

Det är många punkter som är viktiga i ett avtal. Vilka det är beror på vilken typ av avtal det gäller. Det är dock grundläggande att reglera följande tre områden tydligt:

• Vad ska ena avtalsparten utföra/leverera, i vilken omfattning ska det ske och när?

• Hur mycket och när ska den andra parten betala? 

• Om avtalet inte bara gäller en engångsföreteelse; hur kommer du ur avtalet på ett rimligt sätt?

Skriv aldrig under ett avtal som du inte förstår fullt ut. Ingå inte heller något muntligt avtal om du inte är säker på att du förstår det helt.

Avslutningsvis vill jag uppmana dig att lägga in en post för juridiska kostnader i din budget. Att ett företag behöver juridisk rådgivning är inte en oförutsedd kostnad.  

Helena Sjögren,
advokat på Crusner Advokatbyrå