Bäst resultat i tysta zonen på flexkontor

Att det finns områden för både koncentration och kommunikation, att dessa zoner är åtskilda och att det går smidigt att växla mellan arbetsplatser. Det är det viktigaste för hög produktivitet på aktivitetsbaserade kontor, visar en ny studie.

Allt fler arbetsplatser har under de senaste åren förvandlats till aktivitetsbaserade, eller flexibla, kontor. Dessa bygger på att man låter arbetsuppgiften bestämma var man ska arbeta. Det finns alltså inga fasta platser, utan arbetsytan väljs efter exempelvis uppgifter som kräver koncentration eller bygger på samtal och kommunikation.

Högskolan i Gävle har undersökt när den typen av arbetsmiljö fungerar som bäst. Forskare har under tre års tid följt 500 anställda vid Trafikverket och deras övergång från cellkontor och kontorslandskap till flexibla kontor.

Studien visar tydligt att resultatet av koncentrationskrävande arbete blir mycket bättre om det kan göras i ett tyst i stället för i en zon som är avsatt för samtal.

– Det är därför viktigt att få till zonindelningen och att den blir tydlig för alla. Det får inte bli så att grupper som vill prata sitter precis bredvid en grupp som ska koncentrera sig, förklarar projektledaren Helena Jahncke i ett pressmeddelande.

I studien har man också sett att om man växlar arbetsplats minst fyra gånger på en arbetsdag, så känner man sig mer produktiv än om man inte byter plats alls. Men detta är under förutsättning att man inte behöver avsätta tid för att leta efter lediga platser, för då går produktiviteten ner.

Helena Jahncke betonar att det finns både för- och nackdelar med olika kontorsutformningar och att det kan skilja sig åt mellan kontor inom samma organisation.

– Alla grupper på ett kontor kanske inte behöver ha samma utformning av arbetsplatsen och det är inte säkert att alla har samma behov av att byta arbetsytor, säger hon.