Säg upp dig på rätt sätt

Foto: Shutterstock

Byta jobb är bra, men det är viktigt att säga upp dig på rätt sätt. Juseks ombudsman Elisabeth Fredriksson tipsar om hur du säger upp sig snyggt och minimerar risken för missnöje.

Att byta arbetsplats då och då behövs i en lyckad karriär. Det är naturligt att man vill röra på sig, pröva nytt och vidareutveckla kompetensen. Men att säga upp sig och byta jobb är också ett av de svåraste och känsligaste momenten i ett yrkesliv.

Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att majoriteten av nyutexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare vill stanna hos sin arbetsgivare i maximum tre år. Att säga upp sig är något som alla gör någon gång i sitt yrkesliv.

Att dessutom gör det snyggt är inte bara en formalitet. Det påverkar karriären, även om den fortsätter på ett nytt ställe.

Så, hur avslutar du en anställning på bästa sätt? Det har Juseks ombudsman, Elisabeth Fredriksson, en del att säga om. Även om de flesta inkommande frågor till Juseks ombudsmän handlar om lön och anställningsvillkor så hör medlemmar även av sig med spörsmål om att sluta på en arbetsplats.

– Det är ju skrämmande att säga upp sig. Man vet ju vad man har men inte mycket om vad man får, med nya kollegor och en ny arbetssituation. Men oftast handlar medlemsfrågorna om uppsägningstider och att man har missat att ha koll på dem, säger Elisabeth Fredriksson.

Arbetsgivare ser oftast en uppsägning som en förlust och det kan lätt upplevas som negativt. Hur ska man undvika en sådan reaktion?

– Det beror på hur relation till arbetsgivaren ser ut. Är det en bra relation kan man kanske säga att man söker andra jobb, men kommer det som en chock är det inte mycket man kan göra för att mildra det. Man får förklara att det inte beror på arbetsgivaren i sig utan på en vilja att utveckla den egna karriären.

Det finns förstås också uppsägningar som beror på att det på något sätt har skurit sig. Om det handlar om ett missnöje eller en konflikt ska man hålla god min. Elisabeth Fredriksson tycker att det är viktigt att förhålla sig professionellt.

– Bäst är om du kan gå med flaggan i topp eftersom det är lätt att förstöra sitt rykte. Håll igen på kritiken för du kommer kanske att stöta på dina tidigare arbetsgivare och kollegor igen. Hur du än har blivit behandlad vill du hellre kunna behålla dem som goda referenser än som ovänner som kan förstöra din karriär.

Elisabeth Fredriksson tycker vidare att det är viktigt att tänka igenom hur uppsägningen ska gå till. En sak är att alltid först meddela en uppsägning till chefen innan någon annan får veta vad som är på gång.

– Man ska absolut prata med arbetsgivaren först. Ryktena går fort och det kan bli tråkig stämning om arbetsgivare får veta det i efterhand. Det är också viktigt att hjälpa till med överlämningen för att göra den så smidig som möjligt och minimera eventuella problem för kollegorna.

När du har haft samtalet med din chef ska även en skriftlig uppsägning lämnas till arbetsgivaren med sista anställningsdatum och underskrifter.

En del arbetsgivare erbjuder avslutningssamtal. Vad ska man tänka på där?

– Be gärna om ett samtal. Berätta om hur du har haft det och hur du har utvecklats, men återigen, var försiktig med att framföra skarp kritik för då kan motparten hamna i försvarsställning. Du gör dig själv en tjänst om du kan konsten att säga upp dig snyggt, avslutar Elisabeth Fredriksson.