Var fjärde vill gig-jobba

En av fyra svenskar skulle föredra ett gig-jobb framför en fast anställning. Det konstaterar SEB i sin välfärdsbarometer. Fördelar som lyfts fram av de tillfrågade är bland annat ökade möjligheter att byta jobb och karriär samt att det är ett bra sätt att fasa sig in och ut på arbetsmarknaden.

I rapporten, som presenterades tidigare i sommar, konstaterar SEB dock att gig-arbete i form av frilansjobb och uppdragsanställningar är förenat med en rad utmaningar för den enskilde.

– Problemen med tillfälliga anställningar och korta påhugg är verkliga men kan hanteras. Det krävs dock större framförhållning och ansvarstagande av individen än vad som krävs vid traditionella anställningar och de offentliga välfärdssystemen är ibland dåligt anpassade till gig-jobbarnas behov. Kunskap, sparande och försäkringar är viktiga delar för att skapa trygghet på den nya arbetsmarknaden, kommenterar SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Flertalet av de tillfrågade uppfattar också att gig-arbete innebär sämre ekonomisk ersättning vid sjukdom och arbetslöshet, svårigheter att ta lån, lägre pension och sämre ersättning vid föräldraledighet.