Kraftig ökning av hot mot Försäkringskassan

Foto: Försäkringskassan

Anställda på Försäkringskassan utsätts för allt fler hot och trakasserier. Under de senaste fem åren har antalet incidenter ökat med nästan 175 procent. "Det hotas både via telefon, vid personliga besök och i sociala medier", berättar Nils Fridolf Walander som är Försäkringskassans säkerhetschef.

2013 rapporterades 849 incidenter på personsäkerhetsområdet, enligt Försäkringskassans egen statistik. I fjol hade antalet vuxit till 2327, en ökning med drygt 174 procent på fem år.

– Incidenterna inträffar ofta när någon har fått ett negativt besked och kan bestå i allt från att personen hotar att skada sig själv, till kränkningar, trakasserier och rena hot mot personalen. Det är dock väldigt ovanligt med fysiskt våld, säger Nils Fridolf Walander.

Beror den kraftiga ökningen av antalet incidenter på en ökad anmälningsbenägenhet?

– Vi har inte gjort en djupare analys, men jag tror att man i dag anmäler hot och liknande i större utsträckning än vad man gjorde tidigare.

Rita Koskinen Lundström, ordförande i Saco-föreningen på Försäkringskassan säger att det är en tuff situation för många handläggare.

– Hoten sliter hårt på dem. Det senaste är att handläggare får sin identitet kapad av personer som blivit nekad ersättning. För att jävlas beställer de saker i handläggarens namn.

Enligt Rita Koskinen Lundström tycker många handläggare att de, när de fattar beslut om ersättningar och liknande, får klä skott för politiska beslut som de inte är ansvariga för eller kan påverka.  

– Det går ett drev mot anställda på Försäkringskassan. Jag vet kollegor som i privata sammanhang inte längre vill berätta var de arbetar. Många oroas också för att hängas ut i sociala medier. Det är inte ovanligt att vi på nätet beskrivs som monster.

Häromåret konstaterade Brottsförebyggandet rådet (Brå) i en totalundersökning bland statliga tjänstemän på tretton myndigheter och två a-kassor, att mellan 30 och 50 procent – beroende på myndighet – utsatts för otillåten påverkan under de senaste 18 månaderna i samband med tjänsteutövning.

– Trakasserier är vanligast. Det kan till exempel vara obehagliga anspelningar vid ett möte eller telefonsamtal, okvädningsord eller självmordshot. Däremot är det ovanligt med våld och skadegörelse, säger Anna Jonsson, utredare på Brå.

– Många upplever att trakasserierna har ökat och att det har blivit ett hårdare klimat. 

Giesela Swedborg, nationellt huvudskyddsombud vid polisen, befarar att många hot och trakasserier inte anmäls.

– Jag tror att mörkertalet är stort eftersom många inte vet att man ska anmäla. Det har blivit ett slags normalisering kring att bli utskälld av allmänheten över telefon eller i ett direkt möte.

Har du själv varit utsatt för hot, våld eller trakasserier i jobbet?

– Jag har inte varit utsatt för hot eller våld i lagstiftningens mening. Men jag har arbetat både som brottsutredare och jurist och i dessa professioner utsatts för utskällningar och telefontrakasserier.

Läs mer:
Hot och våld vardag för rättsväsendets anställda
Domare hotas i sociala medier
Juristen: "I brevet stod det att jag skulle dö"
Domaren: "Jag kände direkt stark oro för mina barn"
Barbro Jönsson: "Den krypande otrygghetskänslan är det största hotet"
Detta är arbetsgivarens ansvar