Domare hotas i sociala medier

Hot och trakasserier i sociala medier är en allt vanligare del av många domares vardag. "Det gäller särskilt i samband med vissa uppmärksammade mål och är något som man måste ta på allvar", säger Fredrik Wersäll som varit president i Svea hovrätt.

Han menar att det bästa sättet för domstolarna att minska risken för hot, drev och trakasserier i sociala medier är att vara duktiga på att informera om sina domslut och hur man har kommit fram till vissa avgöranden.

– Ger man riktig och adekvat information tror jag att upprördheten lägger sig. Det är sällan några konstigheter med domar. De kan ofta förklaras på ett trovärdigt sätt genom att man går igenom hur bevis- och rättsläget ser ut. Låter man däremot andra sätta agendan kan informationen bli så vinklad att den leder till en väldig upprördhet.

Är detta något som ni diskuterade i Svea hovrätt?

– Absolut. Vi pratade också om att domare som har väldigt utsatta mål med stort medialt intresse kan känna en väldig press – och att detta är något som vi måste ha beredskap för, till exempel i form av avlastningssamtal. Dessutom kan materialet i de målen vara mycket påfrestande.

Har domar påverkats av tryck i sociala medier?

– Jag hoppas att det inte är så. Jag har inte heller sett några tecken som tyder på att domare i några enskilda fall skulle ha låtit domslut påverkas av risken att bli uthängd i sociala medier. Men vi måste vara väldigt vaksamma på det.

– Det är viktigt att man inom domstolarna har ett levande värdegrundsarbete, att man hela tiden pratar om hot och trakasserier och hur man förhåller sig till det. Man måste kunna ta upp med sin chef om man känner obehag för ett visst mål. Det är jätteviktigt.

Petra Lundh, lagman i Södertörns tingsrätt, bekräftar att hatbrev och trakasserier mot domare har blivit vanligare.

– Det gäller framför allt i samband med uppmärksammade sexualmål. Då kan vi få in mejl som går ut på att skribenten hoppas att våra döttrar ska våldtas eller liknande. Med e-post och sociala medier har det blivit betydligt lättare att avreagera sig än vad det var tidigare.


Läs mer:
Hot och våld vardag för rättsväsendets anställda
Kraftig ökning av hot mot Försäkringskassan
Juristen: "I brevet stod det att jag skulle dö"
Domaren: "Jag kände direkt stark oro för mina barn"
Barbro Jönsson: "Den krypande otrygghetskänslan är det största hotet"
Detta är arbetsgivarens ansvar