”Krypande otrygghetskänslan det största hotet”

Tidigt på morgonen den 20 november 2007 exploderade en kraftig sprängladdning vid chefsåklagare Barbro Jönssons ytterdörr i Trollhättan. Det förändrade hennes liv.

Bakom attentatet stod två män med kopplingar till det kriminella gänget Brödraskapet Wolfpack. De dömdes senare för bland annat allmänfarlig ödeläggelse och hot mot tjänsteman.  

Attentatet skedde en vecka innan en rättegång mot sex män med kopplingar till just Brödraskapet Wolfpack skulle inledas.

Ett halvår senare bytte Barbro Jönsson jobb och började arbeta som stabschef på dåvarande länskriminalpolisen i Göteborg. I dag arbetar hon som verksamhetsutvecklare inom polisen.

Kunde du leva ett normalt liv efter attentatet?

– Inte under den första tiden. Jag bodde på annan ort och hade polisskydd. Många småsaker blev komplicerade. När jag till exempel skulle ta ut pengar, behövde polisen först sondera vilken bankomat som var säkrast.

– När gossarna greps kom det nya hot och jag fick lämna landet för en tid.

Flyttade du hem igen?

– Ja, men jag kände mig hela tiden totalexponerad, inte minst av media som fotograferade in i mitt hus. Det kändes som om jag inte hade någon privat sfär. 

Vad säger du om de senaste årens attacker mot bland annat poliser och polisstationer?

– Många anser sig i dag ha rätt att utöva påtryckningar på anställda inom rättsväsendet, så var det inte för bara några år sedan. 

– Jag tror att man måste tänka mer på personalens säkerhet, än vad som ibland sker i dag. Jag har sett fall då kollegor som blivit rejält hotade fått veta av sina närmaste chefer att det är smällar man får ta. Det har dock blivit bättre.

Barbro Jönsson säger att en del hot är mycket subtila.

– De är kanske inte ens några hot, utan uttalanden typ: ”Jag hoppas att dina barn trivs på dagiset XX”. Den krypande otrygghetskänslan är det största hotet som vi har i vår verksamhet. Om vi inte fångar upp den och verkligen lyssnar på vad vår personal säger, det är då de börjar fatta fel beslut.


Läs mer:
Hot och våld vardag för rättsväsendets anställda
Kraftig ökning av hot mot Försäkringskassan
Domare hotas i sociala medier
Juristen: "I brevet stod det att jag skulle dö"
Domaren: "Jag kände direkt stark oro för mina barn"
Detta är arbetsgivarens ansvar