Myndighetsflyttarna: Ny överenskommelse om stöd till medarbetare

Anställda som berörs av en myndighetsflytt ska bland annat erbjudas coachande samtal i samband med att de ska besluta om sin fortsatta anställning. Det enligt en ny överenskommelse mellan Arbetsgivarverket och fackliga förhandlingsorganisationer inom staten.

Den nya överenskommelsen har tecknats som ett tillägg till Avtal om omställning och gäller från 1 juli i år. 

Arbetstagare som berörs av en omlokalisering kan via Trygghetsstiftelsens försorg få ett till tre coachande samtal. De ska dock ske senast åtta månader före flytten.

Även anställda som inte följer med vid utflyttning kan, under vissa förutsättningar, få individuella åtgärder inom ramen för Trygghetsstiftelsen.

– Att flytta en myndighet påverkar både medarbetare och verksamhet. Vi är glada att de medarbetare som berörs, i god tid kommer att få stöd av Trygghetsstiftelsen, säger Lena Emanuelsson, orförande i Saco-S.

Det är Saco-S, OFR/S,P,O och Seko som kommit överens med Arbetsgivarverket om att ändra Avtal om omställning.