Tre steg för att säga nej på jobbet

Har du svårt att säga nej till förfrågningar från chefer och kollegor? Här följer tre steg för att neka, utan att det blir personligt.

Plötsliga förfrågningar är situationer som alla får hantera i arbetslivet. Tid och uppmärksamhet på en oväntad uppgift kan äta upp arbetsdagen – som borde ha ägnats åt andra saker. 

”Jag har inte tid just nu”, är kanske det vanligaste sättet att svara nej på en förfrågan. Inga tvivel om de legitima orsakerna, men det finns en risk att chefer eller medarbetare känner sig nedprioriterade. Kanske får någon annan ta den brådskande uppgiften. 

Tidningen Fast Company har listat tre steg för att säga nej på rätt sätt: 

Steg 1: Lyssna.

Förmågan att lyssna är grundläggande på varje nivå i arbetslivet. Konkret handlar det om att stanna upp, titta personen i ögonen och fokusera på konversationen. Undvik att svara att du är upptagen eller att titta på skärmen under tiden.

Steg 2: Be inte om ursäkt och favorisera inte.

Det här steget är mer avhängt vilken arbetsplatskultur som råder. Men generellt handlar det om att behålla ursäkter och mantran för sig själv, till exempel svaret att du arbetar med ett annat projekt – även om det är sant – när en kund frågar om du har tid. 

Kommer chefen och vill diskutera ett nytt projekt kan det vara omöjligt att neka, men att enbart välja bland förfrågningar utifrån hierarki är inte heller rätt. Gruppledare behöver exempelvis visa deltagande i gruppen. Erbjud en alternativ tid om det är stressigt för tillfället.

Steg 3: Visa engagemang.    

Även om du vet att du inte har tid just nu, visa att du är intresserad. Svara exempelvis så här: ”Spännande, berätta mer”. Har du dåligt med tid, föreslå en tidpunkt när det skulle passa bättre. Förmågan att erbjuda hjälp är viktig, men det är också viktigt att hålla löften om en utlovad mötestid. 


Läs mer:
Psykologens tips för att säga nej på jobbet