Det positiva med att tänka negativt

Att gå en kurs i negativt tänkande är bland det roligaste jag har gjort den senaste tiden.

Jag förstår att det kan låta konstigt, särskilt eftersom ”att tänka positivt” alltid betraktas som något bra. När jag berättar om kursen ryggar folk ofta tillbaka och undrar om man inte blir deprimerad, men så enkelt är det inte. Människor har egentligen ett ganska komplext själsliv, i alla fall enligt min erfarenhet. 

Kursledaren för Sensus-kursen Negativt tänkande i Göteborg heter Ida Hallgren och är psykolog och doktorand i filosofi. Förutom att hålla i kurser för dem som vill filosofera över det mörka och svåra syns hon lite varstans i medier. Man kan säga att hon har gett det negativa tänkandet ett ansikte. 

Bland många saker som hon lyfter fram är hur negativa tankar både kan hanteras och användas på arbetsplatser. Handlar det bara om gnällspikar, eller finns det något att ta till sig? 

Som exempel kan det finnas viktig information i kritiska, rentav negativa, synpunkter i olika projekt, som kan hjälpa till att förebygga möjliga problem. Den som tänker negativt kan också se potentiella svårigheter i tid och därmed förbereda sig på att hantera dem. Problemformuleringen kan rentav vara ett tecken på kompetens.

Eller ta omorganisationer, en ofta slitsam process. Finns det utrymme att lyfta farhågorna? Går det att peka på risken för orimliga krav utan att pekas ut som en glädjedödare?

Ida Hallgren lyfter i flera intervjuer fram ”negativ brainstorming” som ett verktyg. Att i grupp prata om allt som kan gå fel för att hantera informationen som finns i känslorna.

Risken, om man under lång tid förnekar sitt obehag och sin stress, är att kraschen kryper närmare – för det är negativa känslor som man klandrar sig själv för. 

För att kunna fatta kloka beslut måste man se helheten, inte bara det som är trevligt. Negativt tänkande är ett av flera sätt att hantera livets berg- och dalbanor, och att acceptera sig själv. Rygga inte tillbaka. Stanna kvar och undersök. Det var länge sedan jag kände mig så här positiv.