Prognos: God jobbtillväxt – men stora matchningsproblem

Det råder fortsatt högkonjunktur på arbetsmarknaden med en jobbtillväxt på 145000 fler sysselsatta i år och nästa år. Trots det är arbetskraftsbristen stor. ”Bristen på kompetens försvårar matchningen, lediga jobb motsvaras inte av de arbetslösa”, förklarade Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, när han presenterade myndighetens nya arbetsmarknadsprognos

Trots stora utmaningar kunde Mikael Sjöberg berätta att mycket gått åt rätt håll enligt Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsprognos, som presenterades under förmiddagen.

Undersökningen bygger på intervjuer med 13000 privata och offentliga företag. Det råder en uppenbar optimism även om stämningsläget fallit något jämfört med prognosen som gjordes i höstas. Utbredd arbetskraftsbrist återfinns inom industri och privata tjänster, men värst är det på den offentliga arbetsmarknaden där 60 procent av arbetsgivarna har svårt att rekrytera.

Sysselsättningen ökar i år med 78000 personer (16–64 år) och nästa år med 67000 personer. Det ger en sysselsättningsgrad på strax över 79 procent 2019, även om skillnaderna mellan inrikes- och utrikesfödda är stor. Men sju av tio jobb kommer att gå till utrikesfödda, där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns, under de närmsta åren. 

Arbetslösheten biter sig fast på fortsatt höga siffror för att vara mitt i en högkonjunktur. I år minskar den från 6,7 till 6,4 procent, enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar. Under 2019 väntas arbetslösheten bli 6,5 procent.

Mikael Sjöberg underströk de stora utmaningar som väntar de närmaste åren där arbetskraftsbristen är det största problemet.

– Bristen på kompetens försvårar matchningen, lediga jobb motsvaras inte av de arbetslösa. Arbetsmarknaden är komplex och vi har ett gap. Det kräver ökad samverkan mellan kommuner, företag och arbetsförmedling, enligt AF:s generaldirektör.