Stridsåtgärdsutredningen i malpåse

Regeringens stridsåtgärdsutredning hamnar i malpåse efter att arbetsmarknadens parter kommit överens i förra veckan. ”Utredaren har gjort ett gott och mycket gediget arbete, men det är parternas förslag till lagändringar som jag kommer gå vidare med”, kommenterar Ylva Johansson (S), ansvarig minister.

I fredags överlämnade särskilde utredaren Tommy Larsson stridsåtgärdsutredningens betänkande till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Utredningen tillsattes med anledning av den långvariga konflikten i Göteborgs hamn. Tommy Larssons uppdrag var därför att överväga ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder.

Men samma vecka som utredningen skulle presenteras, kunde arbetsmarknadens parter enas om ett eget förslag för att försvara den svenska modellen. Därmed hamnade stridsåtgärdsutredningen i papperskorgen.

– Det är oerhört värdefullt att parterna är överens och deras förslag är väl genomarbetat och avvägt, säger Ylva Johansson i ett pressmeddelande.