"Konflikträtten är en grundbult i förhandlingssystemet"

Arbetsmarknadens parter har enats om att stridsåtgärder enbart ska få användas för att träffa kollektivavtal. Jusek och Saco är nöjda med överenskommelsen som tillkommit med anledning av konflikten i Göteborgs hamn. ”Den svenska partsmodellen har gett oss en väl fungerande arbetsmarknad, vilket det här förslaget värnar om”, säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

Göran Arrius

 

Den långvariga strejken vid Göteborgs hamn har rört upp känslor bland arbetsmarknadens parter. Konflikten är inte bara en motsättning mellan arbetsgivare och fackförbund, utan främst en gammal träta mellan Transportarbetareförbundet och Hamnarbetarförbundet om vem som ska ha rätt att teckna avtal på området.

Det nya förslaget från parterna innebär att medbestämmandelagen ändras så att fackliga organisationer som har kollektivavtal med ett företag måste uppfylla vissa krav för att kunna ta till stridsåtgärder. Även för fackförbund som inte är intresserade av att teckna kollektivavtal begränsas konflikträtten.

– En väl fungerande modell kännetecknas av få strejker och att få ärenden hamnar hos Arbetsdomstolen. Fackföreningar som inte arbetar för det förstör modellen, säger Göran Arrius.

Strejken i Göteborg, som kostat miljarder och hotat både konkurrenskraft och arbetstillfällen, fick regeringen att tillsätta stridsåtgärdsutredningen.

När det via en läcka under våren framkom att utredningen funderade på att begränsa strejkrätten reagerade Saco, även om Göteborgskonflikten i sig inte gäller Saco-medlemmar.

– Vår ståndpunkt är klar, vi vill inte ha en sådan lagstiftning. Konflikträtten är en grundbult i förhandlingssystemet. Fria fackföreningars existens hotas inte av vårt förslag, men nu måste de göra som vi alltid har gjort.

Göran Arrius hoppas nu att stridsåtgärdsutredningens förslag läggs i papperskorgen och att nuvarande eller nästkommande regeringen tar beslut om de ändringar som föreslås av parterna.

Är den svenska partsmodellen räddad nu?

– Förslaget visar styrkan i modellen. Det finns dock kvarstående hot, exempelvis direktiv från EU med fler lagregler utifrån en centraleuropeisk syn. Andra hot mot modellen är sjunkande anslutningsgrad vilket främst gäller inom LO. 

Också Jusek är nöjda med att förbundet även i fortsättningen kan teckna kollektivavtal:

– Jag är mycket glad över att parterna på arbetsmarknaden har kommit till denna konstruktiva lösning. Förslaget möjliggör för Jusek och andra fackliga organisationer att fortsatt tillvarata medlemmarnas intressen på ett ansvarsfullt sätt, säger Magnus Hedberg, vd för Jusek.