Ny undersökning: Ohälsa vanligt bland chefer

Foto: Shutterstock

Stress och psykisk ohälsa är vanligt bland chefer, framför allt bland kvinnor inom offentlig sektor. Trots det fortsätter många chefer att jobba när de är sjuka, visar en ny undersökning från Saco.

Kartläggningen fokuserar på ohälsan hos akademiker i chefsposition, både i offentlig och privat sektor. Undersökningen visar att närmare 70 procent av alla chefer har svårt att koppla bort tankarna på jobbet när arbetsdagen är slut. Drygt 30 procent upplever att de har en hög arbetsbelastning, något som kan spä på känslan av stress och i förlängningen leda till ohälsa. 

I undersökningen har man också tittat på sjuknärvaro hos chefer, det vill säga då man väljer att gå till jobbet trots sjukdom. Närmare 30 procent av cheferna anger att de arbetat trots sjukdom minst fyra gånger under det senaste året, och 63 procent att de arbetar sjuka eftersom det inte finns någon annan som kan göra jobbet. 

Totalt sett har sjukfrånvaron minskat något mellan 2005 och 2014, men tittar man på åren 2009 till 2014 syns en stor ökning. Det är framför allt sjukskrivningar med psykiatrisk diagnos som ökat. För kvinnliga chefer har antalet sjukfall med psykiatrisk diagnos ökat med 80 procent, jämfört med en ökning på 45 procent bland manliga chefer.    

– Värst drabbade är kvinnliga akademiker inom offentlig sektor. Det är mycket allvarligt och den siffran måste vändas omedelbart, säger Göran Arrius, ordförande Saco, enligt ett pressmeddelande.