Motarbeta härskartekniker med smarta strategier

Förminskad eller osynliggjord? I sin bok listar författarna Rebecka Bohlin och Sara Berg fem typer av härskartekniker – och strategier för att motarbeta dem.

Härskartekniker förekommer ofta på arbetsplatser, mellan chef och anställd men också mellan kollegor. Det kan handla om att osynliggöra, förlöjliga, undanhålla information, dubbelbestraffa och påföra skuld och skam.

Rebecka Bohlin och Sara Berg har skrivit boken Fem härskartekniker, femtio motståndsstrategier:

– Osynliggörande är extremt vanligt. Till exempel om du har en chef som tittar ned i sin mobil medan du ska berätta något viktigt. Eller undanhållande av information. Det kanske börjar med en chatt mellan några anställda om en privat sak men går över till att handla om jobbet. Men alla är inte med och får informationen och det är inte okej, säger Rebecka Bohlin.

För att komma till rätta med den här typen av maktutövande listar författarna femtio motstrategier. Främst handlar det om att synliggöra problemet, att göra både chef och arbetsgrupp medvetna om att det förekommer och hur det kan upplevas. Att öva på att säga ifrån, träna gränssättningar i vardagen och avbryta den som ägnar sig åt härskartekniker är några tips.

– Skammen ska inte landa på den som är utsatt. Det behövs en handlingsplan på arbetsplatsen och redskap för att hantera härskartekniker, konstaterar Rebecka Bohlin.

Att identifiera i vilka situationer härskartekniker förekommer, formulera problemet och kämpa för en förändring är andra betydelsefulla uppmaningar.

– Prata med din chef eller skriv ett mejl om upplevelsen. Det är inte du som är dum, otillräcklig eller ska anpassa dig. Ta hjälp av facket om inget hjälper på just din arbetsplats. Att organisera och engagera sig är väldigt viktigt för att komma till rätta med härskartekniker och maktutövande, fortsätter Rebecka Bohlin.