Mikropauser får oss att må bättre på jobbet

Att ta regelbundna mikropauser i en massagefåtölj kan öka välmåendet på jobbet på bara några veckor. Det visar en ny avhandling av Jasmin Müller, adjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde.

 

Avhandlingen visar dessutom att både de psykiska och fysiologiska aspekterna kan förbättras enbart genom att en arbetsplats deltar i den här typen av studie. Ett resultat som förvånade, konstaterar Jasmin Muller. 

– Inledningsvis fokuserade jag främst på att undersöka om tiominutersraster i en massagefåtölj tre gånger i veckan hade effekt på medarbetarnas fysiska och psykiska mående. Efter åtta veckor kunde jag konstatera; ja, så var fallet. Såväl enkätsvar som uppföljande blodtrycks- och pulsmätningar påvisade det, berättar hon.

Men även kontrollgruppen mådde bättre.

– Det tyder på att det går att förbättra hälsoläget på arbetsplatsen genom att öka fokus på frågan. För det var troligen just det arbetsplatserna och cheferna i min studie gjorde.

Personalgrupper från flera olika branscher, bland annat sjukvård och bilindustrin, deltog – och alla upplevde samma resultat. 

– Vi kan inte förvänta oss att förändringen sker omgående. Men kan vi hålla i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete över tid, som också är längre än de åtta veckor som var fallet i min avhandling, kan det göra stor skillnad, konstaterar hon.