Högt betyg till chefers kommunikation

Samtidigt borde chefer oftare rådfråga kommunikationsavdelningen när det gäller kommunikation på arbetsplatsen. Det menar Charlotte Simonsson, författare till en ny forskningsrapport om synen på just ledningens, chefers och medarbetares kommunikation.

Forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen har hittills pågått ungefär tre år, syftet är att öka kunskapen om på vilket sätt kommunikation skapar värde för företag och organisationer. Det kan låta ekonomiskt orienterat, men ambitionen har inte varit att undersöka ROI (return on investment). I stället har man tittat på vilken kommunikation som skapar värde – och hur den gör det. 

Den senaste delrapporten under-söker hur ledare, chefer och medarbetare ser på kommunikation. 

– Det som står ut i resultaten är att många är nöjda med hur den närmaste chefen kommunicerar och förhåller sig. Det är fantastiskt. Det kan troligen ses som ett resultat av att man har jobbat med de kommunikativa delarna av ledarskapet på senare tid, säger Charlotte Simonsson, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet. 

Men även om många av medarbetarna skattar sina chefers kommunikativa förmågor relativt högt, finns det områden med möjlighet till förbättring. Till exempel när det gäller att skapa engagemang kring, och förklara konsekvenserna av, övergripande organisatoriska frågor. Undersökningen pekar också på att det finns förbättringspotential när det gäller ledningens kommunikation. 

– Min tolkning är att man har jobbat mycket med att utbilda första linjens chefer i ganska många organisationer, men att man som kommunikatör inte vågar – eller har haft mandat – att grabba tag i ledningen och jobba med deras interna kommunikation. 

För även ledningens kommunikation är en viktig värdeskapare, menar Charlotte Simonsson, eftersom den påverkar förtroendet bland medarbetarna – och i förlängningen hur de företräder sin arbetsgivare. 

Hon ser även att kommunikationsavdelningarna kan spela en viktigare roll i den interna kommunikationen.

– Där tror jag att man måste komma mycket närmare verksamheten, att man är ganska aktiv i sin roll mot chefer. För första linjens chefer verkar det vara naturligt att ringa kommunikationsavdelningen om det är en mässa på gång, eller om en journalist ringer. Men man borde också ringa om man är inne i ett förändringsarbete eller om man behöver stöd kring att till exempel skapa engagemang kring de övergripande ledningsfrågorna.