"Förmågan att kommunicera kommer att spela en nyckelroll"

Foto: Peter Ahlbin

Digitaliseringen har medfört att juristyrket är på väg att förändras i grunden. Det i sin tur ställer helt nya krav på landets juristutbildningar, menar Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt på Örebro universitet, som var en av initiativtagarna till en konferens på temat.

Digitaliserade rättskällor och enklare rättsutredningar som utförs av robotar i stället för av människor. Den digitala tekniken har stor påverkan på juristyrket – och det gör att även landets juristutbildningar måste anpassas till det. Det menar Eleonor Kristoffersson som också medverkade under konferensen Digitaliseringen och den förändrade juristrollen vid Örebro universitet. 

– Framför allt kommer förmågan att kommunicera spela en nyckelroll, särskilt när det handlar om att kunna kommunicera med andra yrkesgrupper, till exempel IT-tekniker, på ett sätt som är begripligt.

– Och förutom kommunikationsbiten bör det vara en självklarhet att juriststudenterna kommer i kontakt med legal tech under utbildningen, för att vara rustade för sin framtida arbetsmarknad.

Eleonor Kristoffersson tycker också att utbildningen behöver breddas så att studenterna får en mer tvärvetenskaplig förståelse, till exempel i frågor som rör internet och utvecklingen av den elektroniska handeln. 

– Delningsekonomin är ett exempel, det är en ganska ny företeelse som väcker massor av rättsliga frågor. Bland annat har EU-kommissionen kommit med förslag på en ny digital skatteform, som riktar sig speciellt mot den typen av företag.

Hur tror du yrket kommer att förändras framöver?

– Många traditionella yrkesroller kommer säkert att finnas kvar, som arbete med lagstiftning och liknande. Men enklare handläggningsärenden försvinner, samtidigt blir rollen mer kvalificerad och komplex. Det kommer att finnas ännu bättre datorstöd att göra själva rättsutredningen, men vi kan behöva förstå omvärlden bättre och det kan bli svårare att matcha rättsdata med verkligheten. 

Dagens juriststudenter är i dag ändå väl rustade för yrkeslivet, konstaterar hon – även om hon ser utvecklingspotential kring utbildningarna lär sig studenterna det som behövs för att klara sig i yrkeslivet. 

– Fokus ligger på att lära studenterna juridisk metod och att hitta rättskällor. Det kommer ut bra och användbara jurister, men utbildningarna måste uppdateras för att göra dem ännu mer konkurrenskraftiga och förändringsbenägna. Den främsta egenskap framtida jurister kommer vara tvungna att behärska är förmågan att lära nytt och lära om.