Ska din arbetsplats flytta?

Checklista för dig som är statligt anställd.

Vilka är arbetsskyldiga på en ny ort?

Du omfattas av arbetsskyldigheten om du är anställd vid en myndighet som omlokaliseras i sin helhet till följd av ett regeringsbeslut, och om din arbetsplats inte framgår av anställningsbeviset – och det inte heller avtalades när du inledde din anställning.

Om du är arbetsskyldig på den nya orten och inte kan – eller vill – följa med:

Kontakta A-kassan för att ta reda på om du kommer att få förlängd karenstid om du inte har fått ett nytt arbete senast när myndigheten flyttat. Erbjuds du ett statligt arbete med provanställning har du oftast rätt till tjänstledighet. 

Du omfattas endast av Trygghetsstiftelsens åtgärder under din uppsägningstid. Skulle du inte ha fått ett nytt arbete när uppsägningstiden gått ut omfattas du i de flesta fall av omställningsavtalets inkomstskydd.

Om du inte är arbetsskyldig och blir uppsagd på grund av flytten:

När en arbetsplats flyttar och läggs ner på orten,  uppstår ofta arbetsbrist. Om det inte finns skäliga omplaceringserbjudanden kan arbetsgivaren säga upp dig. Då gäller omställningsavtalets villkor och möjligheter.

 

Läs mer:

Granskning: Flyttröran
Jusek: "Inte ett bra sätt att hantera skattemedel"
Ardalan Shekarabi: "Staten ska ha en legitimitet i hela landet"
Johan valde att flytta med: "Förutsättningarna är bättre här"
Karin valde att inte flytta med: "Det är omöjligt för oss att flytta permanent"