”Det är omöjligt för oss att flytta permanent”

Foto: Magnus Glans

Ingen av de anställda på Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd följer med när myndigheten i sommar flyttar från Stockholm till Skellefteå.

– Det är många som ­redan har slutat, säger juristen Karin Juhlén.

Strax före semestern i fjol besökte statsrådet Åsa Regnérs statssekreterare Pernilla Baralt, tillsammans med opolitiska tjänstemän från Socialdepartementet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) som då hade sitt kontor på Vasagatan i centrala Stockholm.

– När vi plötsligt fick besked om att vi skulle ställa in alla sammanträden under nästa dag för att samtliga anställda skulle kunna närvara vid ett möte i konferensrummet, förstod jag att det var en dramatisk förändring på gång. Jag tror att det också sades att representanter för departementet skulle delta, berättar Karin Juhlén.

På mötet meddelades att myndigheten skulle omlokaliseras till Skellefteå.

– Jag kände mig lite mentalt förberedd på att det var detta besked vi skulle få. Jag tänkte att med en sådan här uppställning är det något särskilt på gång – och kanske inte något positivt ur vårt perspektiv. Ändå kändes det som att det gick en chockvåg genom rummet när beslutet gavs. 

– MFoF är en liten myndighet med färre än 20 anställda. Alla rymdes i konferensrummet. Det verkliga dråpslaget kom när vi hörde att det var Skellefteå som var den nya omlokaliseringsorten. Det är väldigt långt från Stockholm.

Karin Juhlén började på MFoF 2013. Tidigare arbetade hon bland annat på Socialdepartementet som departementssekreterare och med barnrätts- och internationella adoptionsfrågor som specialitet.

– När det blev en tjänst ledig som jurist på MFoF sökte jag och fick den, vilket jag var mycket glad över. Det här är frågor som verkligen intresserar mig. För ungefär två år sedan tog MFoF dessutom över en del frågor från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och verksamheten breddades till att inte bara gälla internationella adoptioner, berättar hon. 

– När beskedet om omlokaliseringen kom var det många som inte bara kände oro för sin egen del, utan också för hur det skulle gå med verksamheten. Vi pratade mycket om hur flytten kommer att drabba barnen som ytterst är de som myndigheten är till för. MFoF arbetar med internationella adoptioner, vissa familjerättsliga frågor och föräldraskapsstöd. Det kändes som att vi verkligen gjorde något viktigt i vår vardag.                 

Kan man inte göra det från Skellefteå?

– Jo, jag tror att man kommer att kunna bemanna myndigheten på ett bra sätt även i Skellefteå. Men det tar nog lite tid innan den samlade kunskapen är tillbaka på den nivå som den var på före omlokaliseringsbeslutet. Många av mina kollegor hade jobbat väldigt länge på myndigheten och det är självklart att de besitter en otrolig kunskap som nu kommer försvinna i ett enda slag.

Karin Juhlén berättar att ganska snabbt efter det dramatiska informationsmötet i sammanträdesrummet började flera av de anställda se sig om efter andra jobb.

– Det gick väldigt fort. Den första som slutade var en relativt nyrekryterad jurist som var specialiserad på familjerättsfrågor. Hon fick arbete på en annan myndighet i Stockholm, och så har det fortsatt under hösten och vintern. Fler och fler har slutat. 

– Det som känns extra tråkigt är att vi ganska kort tid innan beslutet om omlokalisering hade fått ett breddat uppdrag av regeringen, och utifrån det var mitt uppe i att utveckla verksamheten. Flera jättekompetenta nya kollegor hade anställts. Och så ritades kartan plötsligt om helt och hållet.

Enligt MFoF kommer ingen av de 17 som i dag arbetar på myndigheten att flytta med till Skellefteå.

– För mig skulle det inte gå. Jag har familj och vi har vårt nätverk här. Vi har dessutom ett barn i grundskolan plus äldre barn. Det är omöjligt för oss att flytta på permanent basis.

Skulle du kunna tänka dig att veckopendla mellan Stockholm och Skellefteå?

– Jag vill ha ett arbete som känns meningsfullt och rätt, och det är verkligen arbetet på MFoF. Under en period funderade jag därför över möjligheterna att veckopendla under ett halvår eller så om jag inte hittade något annat jobb innan omlokaliseringen var klar. Men det hade förmodligen krävt att jag hade gått ner på deltid under den perioden, vilket hade fått ekonomiska konsekvenser, förutom mycket annat. Som tur var blev det aldrig aktuellt.

Sedan i vintras arbetar Karin Juhlén som jurist på Socialstyrelsen i Stockholm.

– Formellt är jag bara tjänstledig från MFoF, men jag kommer någon gång framöver att säga upp mig. Arbetet på Socialstyrelsen är visserligen bara en visstidsanställning, men jag trivs verkligen och hoppas på en fortsättning. Jag får jobba med frågor som jag tycker är viktiga, vilket jag är både glad och tacksam för. Socialstyrelsen är dessutom en stor myndighet med många tjänster, berättar hon. 

 

Läs mer:

Granskning: Flyttröran
Jusek: "Inte ett bra sätt att hantera skattemedel"
Ardalan Shekarabi: "Staten ska ha en legitimitet i hela landet"
Johan valde att flytta med: "Förutsättningarna är bättre här"
Checklista för statligt anställda