Jusek: "Inte bra sätt att hantera skattemedel"

Juseks förhandlingschef Lena Emanuelsson är kritisk till hur regeringen flyttar statliga myndigheter från en ort till en annan: "Det är kostsamt, ineffektivt och inte ett bra sätt att hantera vare sig personal eller skattemedel."

Det kan ta flera år för en omlokaliserad myndighet att komma upp i samma kvalitet på verksamheten som före flytten, visar bland annat en granskning av Riksrevisionen.

– Eftersom det nästan inte är någon av de anställda som flyttar med förlorar myndigheten viktig kompetens. Det tar lång tid att bygga upp verksamheten igen när det är väldigt få personer som kan stå för kompetensöverföringen, säger Lena Emanuelsson, som även är ordförande i Saco-S. 

Är det inte rimligt att det finns statliga myndigheter utanför Stockholm?

– Det är helt rimligt att det finns statlig verksamhet i hela landet. Vi vill se ett långsiktigt tänk kring lokalisering av statlig verksamhet och det har vi också framfört till regeringen. Som det fungerar nu flyttas delar av statliga verksamheter från mindre orter till storstäder samtidigt som myndigheter omlokaliseras från Stockholm till andra delar av landet genom regeringsbeslut.

– Vi menar att man i första hand bör placera nybildade myndigheter utanför Stockholm. Då kan man bygga upp verksamheten från start och rekrytera personal på plats i stället för att omlokalisera.

I höstas slog Arbetsdomstolen fast att anställda vid statliga myndigheter är skyldiga att flytta med när deras arbetsplats omlokaliseras om inte annat avtalats. Enligt Lena Emanuelsson leder domen till att den som inte vill följa med vid en flytt får säga upp sig.

– Det innebär att personen då blir utan förlängd uppsägningslön och får karensdagar i a-kassan. Hade de som inte vill flytta med i stället blivit uppsagda av arbetsgivaren på grund av arbetsbrist, hade de bland annat fått förlängd uppsägningstid och dessutom sluppit karensdagarna. De personer som säger upp sig själva får heller inte stöd av den statliga Trygghetsstiftelsen på det sätt som har skett vid tidigare omlokaliseringar. Det är en stor brist och nu fokuserar vi på att på olika sätt få till stånd så bra villkor som möjligt för dem som berörs. 

Men är det så farligt att behöva flytta?

– Det är en sak att på eget initiativ flytta från en stad eller region till en annan. Det är något helt annat att behöva göra det för att arbetsgivaren plötsligt bestämmer sig för att arbetsplatsen du jobbar på ska omlokaliseras. Det här är beslut som påverkar människors hela livssituation. 

 

Läs mer:

Granskning: Flyttröran
Ardalan Shekarabi: "Staten ska ha en legitimitet i hela landet"
Johan valde att flytta med: "Förutsättningarna är bättre här"
Karin valde att inte flytta med: "Det är omöjligt för oss att flytta permanent"
Checklista för statligt anställda