Ardalan Shekarabi: ”Staten ska ha en legitimitet i hela landet”

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Civilminister Ardalan Shekarabi vill att fler statliga myndigheter lämnar Stockholms innerstad och flyttar ut till socialt utsatta områden: "Då förstärker man det positiva i dessa områden samtidigt som myndigheternas lokalkostnader sänks."

Under de senaste två åren har regeringen beslutat att omlokalisera ett stort antal myndigheter från Stockholm.

– Vi har haft en mycket stark centraliseringsvåg inom den svenska staten. Det har dessutom pågått en smygcentralisering av den offentliga förvaltningen. Utan att någon har tagit ansvar för helheten, har enskilda myndigheter centraliserat sina verksamheter till främst Stockholm. Det har inneburit att statens närvaro har minskat kraftigt i ett antal län och regioner, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

– Vi behöver säkerställa att staten tar sitt ansvar för att hålla ihop Sverige. Det förutsätter att den finns närvarande i hela landet, både med statliga myndigheter men också med statligt serviceutbud. Det kommer att kräva många års aktiva insatser för att säkerställa att staten förstärker sin närvaro i de delar av landet där närvaron har minskat kraftigt under de senaste 10–15 åren.

Blir det fler utlokaliseringar från Stockholm?

– Det är inget som vi arbetar med för närvarande.

Enligt Statskontoret har det under de senaste åren inte bara skett en centralisering av statliga jobb till Stockholm, utan också till regionala centra runt om i landet på bekostnad av framför allt mindre orter.

– Det finns nackdelar med det också. En skillnad är dock att om den statliga verksamheten finns kvar inom samma arbetsmarknadsregion, finns det möjlighet till pendling. Det gör det inte om det handlar om en längre flytt.

– Men vi arbetar också med att förstärka den statliga servicenärvaron på mindre orter. Det gäller inte minst polisens närvaro.

Enligt Ardalan Shekarabi har de senaste decenniernas utbyggnad av universitet och högskolor underlättat omlokaliseringen av statliga myndigheter.

– Utan Linnéuniversitetet i Kalmar till exempel, hade vi med stor sannolikhet inte kunnat flytta E-hälsomyndigheten dit. Det finns ett starkt samband mellan högskolor, utbildningsutbudet och förutsättningarna att kunna bedriva statlig verksamhet.

Enligt flera granskningar är flytt av myndigheter mycket kostsamma projekt, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 2009 konstaterade Riksrevisionen att flytten av Konsumentverket och Folkhälsoinstitutet från Stockholm till Karlstad respektive Östersund kostade drygt en miljon kronor per jobb.

– Det går inte att bortse ifrån att en myndighetsflytt medför en del utmaningar både kostnadsmässigt och verksamhetsmässigt. Samtidigt har vi gjort bedömningen att fördelarna med omlokaliseringspolitiken väger över. Vi har ett behov av att förstärka statens närvaro i syfte att upprätthålla tilliten och förtroendet för staten i hela landet.

– Det finns också fördelar att ligga utanför Stockholm. Lokalkostnaderna till exempel, är betydligt lägre. Samma sak är det med personalomsättningen. Den är lägre på mindre orter.

I slutet på januari i år beslutade regeringen att Sida ska flytta från Östermalm i Stockholm till förortskommunen Botkyrka. 

Enligt Ardalan Shekarabi är det bra om myndigheter även på eget initiativ flyttar från Stockholms innerstad till socialt utsatta områden.

– Då kan man förstärka det positiva i den förorten eller bostadsområdet. Det blir fler människor i rörelse och det skapas en del jobb kring verksamheten. Det är dessutom ett sätt att sänka lokalkostnaderna. Det är mycket billigare att sitta utanför Stockholms innerstad.

Sverige är långt ifrån det enda landet där myndigheter omlokaliseras från huvudstaden. I fjol aviserade till exempel den danska regeringen att man tänker flytta 4 000 statliga jobb från Köpenhamn till 49 orter runt om i Danmark.

Liknande diskussioner pågår bland annat i Norge, Storbritannien och Japan.

Är detta ett svar på konflikten mellan stad och land?

– Det är ett delsvar. Det är många åtgärder som måste vidtas om vi ska kunna hålla ihop våra samhällen och minska de sociala och regionala klyftor som finns. Men en grundförutsättning för att kunna hantera regionala klyftor är att staten har en legitimitet i hela landet, säger Ardalan Shekarabi.

 

Läs mer: 

Granskning: Flyttröran
Jusek: "Inte ett bra sätt att hantera skattemedel"
Johan valde att flytta med: "Förutsättningarna är bättre här"
Karin valde att inte flytta med: "Det är omöjligt för oss att flytta permanent"
Checklista för statligt anställda