Små skillnader i när män och kvinnor lämnar arbetslivet

Kvinnor kliver ur arbetslivet tidigare än män vilket bidrar till lägre pensioner – även om det är lönegapet som har störst betydelse för pensionsnivån. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), skriven på uppdrag av Pensionsgruppen.

Den blocköverskridande Pensionsgruppen har senaste åren lagt ut utredningsuppdrag som grund för sitt arbete med att förnya det svenska pensionssystemet. För ISF gällde det att analysera utträdet från arbetslivet genom att följa kvinnors och mäns inkomster över tid.

Rapporten konstaterar att andelen kvinnor som lämnar arbetslivet tidigt är större än andelen män. Den största skillnaden uppstår bland de som slutar arbeta redan före 50-årsåldern, även om det finns mindre skillnader även efter 50 år fyllda.

Det är en förklaring till lägre pensioner bland kvinnor, men löneskillnaderna – och att fler kvinnor än män arbetar deltid – har större betydelse för pensionsnivåerna.

Resultaten i ISF:s rapport tyder också på att tidiga utträden är vanligare i yrken med ojämn könsfördelning. Det är främst kvinnor i mansdominerande yrken som slutar arbeta före 50. Varför fler slutar tidigare inom yrken med ojämn könsfördelning är, enligt rapporten, svårare att finna.

Yrken med fysiskt tunga arbetsuppgifter och låga krav på utbildning har en hög andel tidiga utträden för båda könen. I yrken med högre utbildningskrav förekommer det också att många lämnar arbetslivet tidigt. Här spelar reglerade pensionsåldrar och särskilda avtal med tjänstepension en viktig roll.

Sjukförsäkringen är den vanligaste utträdesvägen före 60 års ålder, medan tjänstepensionen är vanligast efter 60 års ålder. Även arbetslöshetsförsäkringen är en ganska vanlig permanent väg ut ur arbetslivet, särskilt bland män. I vilken utsträckning dessa olika utträdesvägar används varierar över tid.

– Det är viktigt att uppmärksamma betydelsen av regelverket inom sjukförsäkringen och hur reglerna tillämpas. Avbrott i arbetslivet i form av sjukskrivning eller arbetslöshet under lågkonjunktur bland personer i lite högre åldrar kan leda till permanenta utträden, säger Marcela Cohen Birman, projektledare för rapporten.