Coachen: Hur påverkar en ny titel min lön?

Foto: Jens Magnusson

Jag har under fyra år varit ansvarig för min grupp. I samband med en omorganisation har ledningen beslutat att alla ska ha samma titlar för att platta till organisationen. Det innebär att jag ”på papper” blir degraderad. Men, jag kommer fortfarande att ha kvar samma arbetsuppgifter. Jag är rädd för att det här kommer att påverka min framtida löneutveckling. Vad ska jag tänka på när det är dags för lönesamtal?

Svar: Samtal om lön är en naturlig del av lönesättningen för många av Juseks medlemmar. I lönesamtalet får du som medarbetare möjlighet att prata direkt med din arbetsgivare om din lön och ditt arbete. 

I ditt fall är det därför bra om du direkt i inledningen av samtalet kan få klarlagt att dina arbetsuppgifter är oförändrade. Generellt anser Jusek att lönen ska återspegla bland annat ansvar, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och resultat. 

Tänk på att det är viktigt att du förbereder dig inför ditt individuella lönesamtal. Kartlägg och sammanställ din arbetsinsats och ditt resultat för det gångna året och återkoppla till tidigare medarbetarsamtal eller motsvarande. Skriv gärna ner konkreta exempel i din sammanställning. 

Under lönesamtalet handlar det om att synliggöra dina prestationer och din kompetens i förhållande till arbetsgivarens krav och behov. Utgå gärna från den sammanställning som du har förberett. Grunden i samtalet ska vara en bedömning av dig som medarbetare, enligt de lönekriterier och löneprinciper som bör finnas på din arbetsplats. 

Om du inte har haft medarbetarsamtal med din chef tidigare så finns särskilt nu efter organisationsförändringen anledning att närmare gå in på frågor som rör ditt arbetsinnehåll, ansvar, arbetsresultat, kompetensutveckling, etcetera. Även frågan om hur din roll kommer att utvecklas i framtiden kan vara bra att ta upp. Inte minst då dina arbetsuppgifter ska vara oförändrade.

Du hittar mycket mer information om lön och löneförhandling, och givetvis lönestatistiken i Saco lönesök, på jusek.se. Naturligtvis är du också välkommen att ringa Juseks medlemsrådgivning.

Bernt Strömsholm, 
ombudsman på Jusek