5 missuppfattningar om nätverkande

Framstående ekonomiprofessorn Herminia Ibarra om missuppfattningarna kring professionellt nätverkande som kan hindra dig på vägen.

Ett bra nätverk kan bland annat hjälpa till att hålla dig uppdaterad, göra dig mer innovativ och hjälpa dig att få saker gjorda när det är bråttom. Men för varje person som ser värdet i att underhålla ett vidsträckt och diversifierat nätverk, finns många fler som behöver kämpa för att övervinna ett inbyggt motstånd mot nätverkande.

Det skriver Herminia Ibarra i Harvard Business Review. Hon menar att den vanligaste utmaningen folk möter när det kommer till att nätverka inte är bristande förmåga, utan en fråga om inställning. Här följer de, enligt henne, fem vanligaste missuppfattningarna som hindrar folk från framgångsrikt nätverkande:

1.    Nätverkande är slöseri med tid. Bristande erfarenhet kan göra att folk ifrågasätter om det är något som är vettigt att lägga tid på. Men det handlar om att lägga tid på rätt relationer.

2.    Vissa har en talang för att nätverka, andra har det inte – och det går inte att ändra på. Många tror att man måste ha en extrovert personlighet för att lyckas med att nätverka. Men forskning visar att det är de som tror på sin förmåga att lära sig – oavsett personlighetstyp – som lägger mer kraft på det, och därmed får bättre resultat.

3.    Relationer bör utvecklas naturligt. Det är en vanlig inställning att relationer ska bildas och utvecklas spontant mellan människor som tycker om varandra. Vissa menar till och med att det är oetiskt att ägna sig åt strategiskt och metodiskt nätverkande. Men snarare leder det till homogena nätverk av likasinnade, med begränsat värde för dig och dina kontakter.

4.    Nätverk är själviska till sin natur. Många som inte ägnar sig åt nätverkande motiverar det med att aktiviteten är falsk eller manipulativ, och ett sätt att skaffa sig orättvisa fördelar. Forskning visar att den känslan är kopplad till hur mycket man upplever att man själv kan erbjuda sina kontakter. Människor i seniora positioner har sällan en sådan syn på nätverkande.

5.    Våra starka band är de viktigaste. Tanken att våra viktigaste relationer är den inre cirkeln som känner oss väl och som vi litar på, är fel. De är förstås viktiga, men de tenderar att ha samma information och perspektiv som du själv. Innovation och strategiska insikter kommer snarare från de kontakter du inte känner så väl.