Tydliga gränser viktiga i det flexibla arbetslivet

Foto: Shutterstock

Det gränslösa arbetslivet måste ge plats för återhämtning och verktyg för att motverka stress. Det som krävs är en tydlig gränssättning både från anställda och chefer, enligt två rapporter från Arbetsmiljöverket.

Ett arbetsliv med aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter och en teknik som möjliggör arbete var och när som helst är en verklighet för många anställda.

Det flexibla arbetslivet öppnar möjligheter för många – medan andra har svårt att hantera det med risk för ohälsa, slår forskarna i rapporterna fast. 

– Viss forskning visar att arbetstagare med flexibla villkor är mer tillfreds med sin arbetssituation. Enligt annan forskning är flexibelt arbetsliv förenat med stress och ohälsa. Gränser mellan arbete och privatliv är viktigt för återhämtningen, säger Nanna Gillberg, ekonomie doktor, Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan i Göteborg, i ett pressmeddelande. 

Att ständigt vara uppkopplad kan öka arbetsbördan på kvällstid och hemifrån, enligt rapportförfattarna. Detta kan i sin tur leda till hälsorisker som sömnbesvär och svårigheter att stänga av tankarna på jobbet. Att sätta gränser är viktigt.

– Individen behöver allt oftare kunna formulera ett nej för att inte ständigt få för mycket att göra. Ett socialt stöd för chefer att hantera krav är viktigt. Både ur ett produktions- och ett humanitärt perspektiv vinner chefen på att skydda sina arbetstagare, säger Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. 

För att undvika ohälsa är det viktigt att arbetsgivaren är tydlig med vad de förväntar sig och att de följer upp balansen mellan krav och resurser. De ska också uppmuntra arbetstagare att rapporterna hur de upplever arbetssituationen, genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal, menar författarna av rapporterna.

Tips till dig som jobbar flexibelt:

- Sluta arbeta en stund innan du går och lägger dig.

- Kom överens med dem du arbetar med om hur ni kontaktar varandra utanför arbetstid. Exempelvis alltid sms eller telefonsamtal om det är något som behöver lösas utanför arbetstid. På så vis behöver du inte bevaka mejlen.

- Ha separata mobiltelefoner för arbete och privatliv. Då undviker du att gränserna suddas ut utan att du önskar det. Om du ska jobba hemma utanför arbetstid bestäm dig för hur länge du ska hålla på innan du börjar.

- Undvik avbrott. Boka in egentid eller möten med dig själv i kalendern. Då kan du arbeta ostört. Genom att koncentrera dig på en uppgift i 25 minuter utan avbrott får du ut mer av din arbetsdag.