Sju steg till ett lyckat lönesamtal

Foto: Shutterstock

Dags för lönesamtal? Vi har samlat de bästa tipsen, som du kan använda dig av både innan, under och efter samtalet.

Innan samtalet:
1. Se bakåt och kartlägg din egen arbetsinsats under det gångna året. Vilka resultat har du uppnått? Har du fått fler eller mer kvalificerade arbetsuppgifter? Har ditt ansvar ökat? Har du blivit skickligare eller mer kunnig inom ditt specialområde? Har du medverkat till en bättre verksamhet eller till att öka dina kollegors prestation?

2. Se framåt och tänk igenom hur framtiden ser ut. Kommer du att utveckla din kompetens på ett sätt som kan vara värdefullt för arbetsgivaren? Vilka nya arbetsuppgifter skulle du kunna utföra – och finns det enklare som du skulle kunna släppa?

3. Kartlägg löneläget. Jämför din nuvarande lön med personer med samma utbildningsbakgrund och examensår – och med hur löneläget ser ut rent generellt. Du kan till exempel använda Saco Lönesök och tala med vänner, kurskamrater eller kollegor om deras löner.

Under samtalet
4. Försök att synliggöra dina prestationer och din kompetens i förhållande till arbetsgivarens krav och behov. Börja med att diskutera dina insatser under det senaste året. Återkoppla gärna till medarbetarsamtal, utvecklingssamtal eller motsvarande.

Lyssna även noggrant på arbetsgivarens synpunkter och försök att sätta dig in i dennes bedömning. Har ni en samsyn kan du lägga fram ditt lönekrav tidigt. Om arbetsgivaren har en annan bild av läget, be denne att motivera sitt resonemang.

5. Undvik att dra in privata angelägenheter i lönesamtalet. Som anställd bör du inte blanda in din privatekonomi, som till exempel husköp, studieskulder eller andra dyra utgifter.

Ställ heller inga ultimatum eller hota med att lämna arbetsgivaren om du inte är beredd att omsätta dem i praktiken

Efter samtalet:
6. Utvärdera samtalet. Vilka argument har din chef fört fram som talar mot dina krav? Vilka signaler fick du kring vad du kan utveckla under det kommande året? Vad gav samtalet dig utöver diskussionen om lönen som du kan värdesätta?

7. Utvärdera din situation. Vilka möjligheter ser du inom och utanför din nuvarande anställning? Finns det anledning att gå vidare i din karriärutveckling? Hur vill du utvecklas på sikt? Trivs du med jobbet och dina kollegor?

Om du har haft en dålig löneutveckling i flera år kan det hända att arbetsgivaren kan vara intresserad av att medverka till en ny roll för dig eller till att din kompetens höjs. Prata med din chef och framför dina tankar och önskemål.

Källa: jusek.se