Kvinnor sätter lägre prislapp på kompetens

Foto: Shutterstock

Kvinnor har en lägre uppfattning om lön och hamnar därför ofta på en lägre ingångslön än sina manliga kollegor. Det visar rapporten Inga blyga violer. Nu råder Åsa Vernby, utredare och författare till rapporten, nyutexaminerade kvinnor att söka facklig hjälp före löneförhandlingar.

Vartannat år genomför Jusek en arbetsmarknadsundersökning bland nyutexaminerade. I många år har man sett att kvinnor lämnar lägre löneanspråk och har en lägre ingångslön än män.

– Eftersom den första lönen är så viktig, den lägger ju grunden för hela den fortsatta löneutvecklingen, så ville vi titta på varför kvinnor ger lägre löneanspråk, förklarar Åsa Vernby, utredare och statistiker på Jusek.

En förklaring har tidigare varit att kvinnor inte tycker att de är lika bra och därför begär mindre i ingångslön.

Men undersökningen som lades fram i rapporten Inga blyga violer visade på raka motsatsen – att kvinnor i själva verket tycker att de är en smula bättre än männen.

I undersökningen uppmanades nyutexaminerade att betygsätta sin kompetens jämfört med en fiktiv idealkandidat med värdet 10. Kvinnorna gav sig själva en genomsnittlig poäng om 8,2 på en tiogradig skala, medan samma siffra för männen var 8,0.

De tillfrågade uppmanades även att ange ett rimligt löneanspråk för samma fiktiva kandidat, kvinnorna angav 30 442 kronor i månaden och männen 32 051 kronor.

– Slutsatsen är att kvinnor inte värderar sin egen kompetens lägre utan att de har en lägre uppfattning om lön, säger Åsa Vernby.

Hon förklarar att kvinnor behöver förankra sin första lön i lönestatistik så att de hamnar rätt från början.

– Ofta vill man ju ha det där jobbet som man söker, det blir ett vågspel där man kan känna sig tryggare när man före förhandlingen har diskuterat det här med andra, säger Åsa Vernby.

Hon råder kvinnor att inte ta för lätt på den första löneförhandlingen utan att gå dit väl förberedd:

– Ring både det centrala och det lokala fackförbundet, de känner till löneutvecklingen på arbetsplatsen och har viktig kunskap om andra villkor som man måste känna till.