På Vass Kommunikation står generation Z i centrum

Foto: Magnus Glans

För kommunikationsstrategerna och systrarna Helena och Johanna Engström är Z-värderingar ingenting nytt. Kanske inte så konstigt, eftersom de själva tillhör generationen. När de för drygt två och ett halvt år sedan grundade Vass Kommunikation var det därför självklart att anamma Z-värderingstänket.

– För oss innebär det kanske framför allt frihet under ansvar. Vi ville inte bli begränsade av stela arbetsformer och därför skapade vi en arbetsplats där vi kunde få utlopp för den kreativitet vi besitter. En arbetsplats där vi lever som vi lär – där frihet under ansvar och delaktighet ger goda resultat. Hos oss får alla medarbetare en chans att påverka, leva ut sin kompetens och utvecklas – något som vi efterfrågade som anställda, säger Helena Engström.

Själva anser de inte att ledarskapet i sig är ”modernt”, utan att man driver företag ihop med sina anställda och att det är grunden till utvecklingen.

– Våra medarbetare är 100 procent delaktiga i beslut. Som chefer vill vi att alla ska känna sig sedda och att deras arbete räknas – varje dag. Kontinuerlig feedback är viktigt, det skapar en kreativ dialog som ofta föder nya och oväntade idéer. Sedan tar vi självklart vårt ansvar och de tunga besluten om det krävs.

Johanna Engström påpekar att det är viktigt att anpassa organisationen och ledarskapet om man vill kunna attrahera och rekrytera medarbetare med önskad kompetens.

– Något som är efterfrågat av generation Z är starka värderingar. Det kräver att företagets värderingar är starkt befästa hos ledning och chefer. Då får man med sig medarbetarna på tåget och kan bygga en stark företagskultur. För den här generationen är det också viktigt med balans i livet, samhällsengagemang och hållbarhet. För arbetsgivaren innebär det att vara tydlig med hur arbetet kan kombineras med familjeliv, exempelvis genom flexibla arbetstider och -miljöer.

Just det flexibla förhållningssättet lyfter Johanna Engström fram som en av nyckelfaktorerna till företagets utveckling.

– Vi har tagit fasta på begreppet ”härarbeta”, som Teo Härén myntade. Det innebär att man arbetar där man gör det bäst, oavsett om det är på kontoret, ett fik, hos en kund eller från sängen. Vi litar på våra medarbetare och ger stor arbetsfrihet. Det är också ett sätt att värna om medarbetarnas hälsa, då de är företagets viktigaste tillgång. Balans i livet är något som efterfrågas och det vill vi ta hänsyn till. Vi har aldrig trott på att jobba dygnet runt utan snarare att jobba effektivt, fritt och resultatinriktat.