Ledarskap med sikte på generationsskifte

Foto: Shutterstock

Nätet är fullt av tips för hur man anpassar sitt ledarskap utifrån olika generationer. Nu är det snart dags för nästa kull – Z – att äntra arbetslivet. Vilket sätter fokus på frågan: kan man egentligen definiera en generation?

Baby boomers, den ironiska generationer och millenials. Under 1900-talet har många generationer klassificerats och fått en egen epitet. Trots att vi alla är individer med unika livsöden och personlighetsdrag i bagaget, som författaren och föreläsaren Linus Jonkman konstaterar.  

– Samtidigt går dessa unika individer med jämnåriga personer i skolor präglade av samma direktiv. De tar del av en gemensam ungdomskultur och har föräldrar som försöker fylla sin föräldraroll efter vad som är nutidens melodi. Att tillhöra en generation är att vara exponerad för en viss typ av miljö och världsbild. Hur mycket varje individ påverkas skiljer sig åt, men det är uppenbart att ingen är immun mot prägling, säger han.

Han började intressera sig för ämnet 2011 när han gav ut Generationer - Från Pearl Harbor till Pearl Jam. Sju år senare anser han att det är klokt att problematisera generaliseringarna kring generationerna på arbetsmarknaden.

– Det är en märklig tanke att okritiskt acceptera att vi skulle kunna beskriva en hel generation som en unison, kollektiv grupp. Det är viktigt att själv bilda sig en uppfattning i stället för att bara läsa en artikel skriven av en tyckare och sedan adoptera den generationsbilden. Först efter kritiskt granskande kan generationsteori få ett värde för en organisation.

Samtidigt, poängterar Linus Jonkman, är det ingen dum idé att som chef hitta en strategi för att hantera de generationsskiften som kommer.

– Jag tror att hela nyckeln är att vara flexibel, föränderlig och intresserad. När en medarbetare för fram en åsikt som känns provocerande så är det viktigt att försöka göra sig intresserad. Man ska bära med sig att hur unga arbetstagare går in i arbetet oftast är en förlängning av processen de lärt sig i skolan. Det är ljusår mellan min pappas superauktoritära lärare som agade eleverna och dagens målstyrda, grupporienterade skolgång. Ett generationsanpassat ledarskap är helt enkelt ett nyfiket ledarskap, som jag ser det.

Vilka är i så fall de största utmaningarna med att leda just generation Z?

– Det är en generation som fått lära sig att ett arbete ska vara utvecklande och, framför allt, att det ska kännas bra i bröstet att gå till jobbet. Därför är det en generation som fäster större vikt vid ett bolags ideologiska syfte och hur det behandlar kunder såväl som medarbetare. Generation Z är helt enkelt mjukisar och därför blir det svårt för dig att vara en attraktiv arbetsgivare om du fortfarande hänger kvar i en organisationsmiljö som är driven av status och hierarki, säger Linus Jonkman.

Emma Pihl är aktuell med boken Framtidsrusta ditt ledarskap där hon vänder sig till dem som vill förstå och ta sig an framtidens utmaningar. Enligt henne är det viktigt att man som chef generationsanpassar sitt ledarskap.

– Annars finns risken att man förlorar nyrekryterade generation Z:are som väljer att arbeta någon annanstans, vilket leder till att man har färre inarbetade individer i organisationen inför en generationsväxling. Man får inte maximal utväxling av generationers förmåga att komplettera varandra.

Men är det så viktigt att dagens ledare anpassar organisationen ochledarskapet utifrån generation Z? Borde det inte vara tvärtom?

– Inom de yrkesområden där det är medarbetarnas arbetsmarknad så är det viktigt för arbetsgivaren att skapa ett arbetsgivarvarumärke. Vill man locka till sig de bästa måste man ha en organisation med ett högre syfte och en stark kultur.

Vad säger du till dem som ifrågasätter att generationerna verkligen är så olika?

– Givetvis är det så att individer har stora skillnader som är beroende av långt fler saker än bara generation. Men det som gör det spännande att prata om – även om det till viss del är en generalisering att titta på trender och tendenser – är möjligheten att förstå samtid, beteenden och utveckling genom att förstå generationer och deras olikheter. Jag tycker också att generationer är ett enkelt sätt att ta sig an olikheter och påbörja diskussionen kring, och anpassningen för, att leda olikheter.