Så kan utvecklingssamtalet bli en succé

Foto: Shutterstock

Utvecklingssamtal kan, rätt använt, vara ett sätt att öka engagemang, stärka relationer och höja lönsamheten. Det menar affärsutvecklaren Sara Roos, som efter att själv blivit besviken efter flera utvecklingssamtal skrev en bok om hur de kan användas som strategiskt verktyg.

Sara Roos, tidigare konsult och i dag affärsutvecklare och kvalitetsansvarig på Hermods Yrkeshögskolor, har skrivit boken Målstyrning genom utvecklingssamtal utifrån egna erfarenheter.

– Jag skrev boken för att utvecklingssamtal inte prioriteras, detta var särskilt märkbart vid mina tidigare anställningar inom hotell- och restaurangbranschen. Jag tror att man arbetar på fel sätt på grund av utebliven eller knappt märkbar effekt av samtalen. Om du på ledningsnivå signalerar att de inte är av vikt kommer det att genomsyra hela organisationen.

Hon menar att utvecklingssamtalen kan användas för att öka engagemanget, stärka relationerna och öka vinsten. Men att utvecklingssamtalet då måste ses som en målstyrd dialog som ska prioriteras – och att det till 100 procent handlar om arbetet.

– Fokusera bara på möjliga förbättringar och var lösningsorienterad. När jag gör så här hur tolkar du det, hjälper jag dig i ditt arbete då eller borde jag göra på något annat sätt?

Med större fokus på det positiva kan vissa negativa beteenden fasas ut, menar hon.

– Ett närmare samarbete och förtroende mellan chef och medarbetare leder till kreativitet och ett utvecklat självledarskap. Om allt faller på plats ger det i sin tur ökad lönsamhet, välmående, och färre sjukskrivningar.

Du uppmanar till en rejält förändrad syn på utvecklingssamtal?

– Börja med att ställ er frågan ”varför har vi utvecklingssamtal och vilka effekter kan vi få?” När ni väl ser att arbetet faktiskt bär frukt, då kommer insikten att det är ganska bra att jobba med mål.