”En drömchef är duktig på att skapa bra team” 

Foto: Liber/Pressbild

Ett Linkedin-inlägg inspirerade Maria Gerlofson, journalist, ekonom och ledarcoach på Act and Grow, att skriva boken Drömchef eller stressmakare, nio vägar till ett hållbart ledarskap.

– Jag började skriva om stress redan 1988, när jag jobbade som ekonomireporter för Svenska Dagbladet. För några år sedan kände jag mig så frustrerad över att situationen inte blivit bättre, snarare att den var värre än någonsin. För att göra något åt saken skrev jag ett inlägg på Linkedin med titeln Drömchef eller stressmakare, vilket fick väldigt stor spridning. Det fick mig att inse att det fanns ett behov och jag beslöt mig för att skriva den här boken. 

I din bok skriver du om stressmakare, vad kännetecknar en sådan? 

– Det är en chef som får personalen att må sämre genom att inte sätta tydliga mål, inte prioritera och inte ge feedback. Och så är det en person som inte tar tag i saker, är dålig på att kommunicera och som tror att människor är maskiner som kan producera oavbrutet. 

Vad tror du är orsaken till att man blir en stressmakare? 

– Vi har effektiviserat och kraven på oss människor har ökat, samtidigt som samhället har blivit snabbare. Gränsen mellan jobb och fritid har blivit mer flytande, man förväntas vara tillgänglig i stort sett dygnet runt, året runt. Samtidigt finns det en obalans mellan de krav som ställs och förmågan att leva upp till dem, i kombination med en stor brist på återhämtning och vila. 

Hur undviker man att hamna där som chef? 

– Man har en genuin vilja att bli chef och tar rollen på allvar. Sedan är det viktigt att man ser till att få rätt förutsättningar för sitt uppdrag, att man kan sätta gränser och säga till när arbetsbördan blir för tung. Och framför allt, att man förstår att det är riktiga människor man jobbar med och att tydlighet, kommunikation och feedback är nyckeln till ett gott ledarskap. Att prioritera återhämtning är viktigast för att undvika negativa effekter av stress.

Så, vad kännetecknar motpolen – drömchefen? 

– En person som är mogen och har koll på sig själv, sina och andras beteenden samt verksamhetens mål. En drömchef är också duktig på att skapa bra team och en bra känsla i gruppen, och har en förmåga att ge konkret feedback och att kunna fokusera på styrkorna i stället för på svagheterna hos medarbetarna. 

Hur kan man bli en drömchef? 

– Genom att lära och läsa och prova sig fram. Och så är det viktigt att vara snäll mot sig själv och att sträva efter att vara så bra som möjligt. Samt att man är tydlig mot medarbetarna, även i motgångar, och att inte visa sig duktig och "bita ihop" när det är tufft utan att vara öppen och transparent även då.