Här delar alla på ledarskapet

Foto: Anders G Warne

Delat ledarskap har funnits sedan romarriket. Men företeelsen utvecklas och tar hela tiden nya former för att passa dagens utmaningar. Ett exempel är konsultbolaget Accigo som drivs av de 140 medarbetarnas ambitioner genom kollektivt ledarskap.

Delat ledarskap är ingen ny företeelse, det har förekommit i många år. Men det betyder inte att det är helt lätt att genomföra.

– Det är en företeelse med stark positiv potential, men inget blir bra av sig självt – det kan också bli elände, säger Marianne Döös, professor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

Hon har tillsammans med sina forskarkollegor bevakat delat ledarskap sedan 1998. Men det har funnits långt längre än så, faktiskt ända sedan det gamla romarriket.

– Det fanns redan 400 år före Kristus, men då för att undvika maktmissbruk och kanske också för att den ena parten drog ut i krig och den andra var tvungen att stanna kvar som ledare, säger hon.

Fenomenet delat ledarskap, eller samledarskap som en form kallas, är fortfarande högaktuellt i det svenska arbetslivet.

Delat ledarskap framkommer ofta som en lösning på komplexa och omfattande uppdrag, säger Marianne Döös.

Från början handlade det ofta om samarbeten som vuxit fram mellan chefer och kollegor. Men inom sjukvården har det införts på personaltäta enheter för att minska antalet medarbetare per chef. Under senare år har Marianne Döös sett att organisationer väljer att införa delat ledarskap och rekryterar efter det, en process som är mer omfattande än när en traditionell ledarpost ska tillsättas. 

Det handlar nämligen om att hitta chefer som har liknande  värderingar så att ett förtroende kan växa fram. Mellan de två ledarna måste det finnas en bottenplatta, som hon kallar det, av förtroende, prestigelöshet och gemensamma värderingar. 

– Bottenplattan måste finnas om ett delat ledarskap ska fungera väl. Det är lite som ett äktenskap, olikheter kan ibland vara berikande – men i andra fall förödande och splittrande, säger hon.

Delat ledarskap ställer också andra krav på cheferna.

– Det måste vara viktigt med helheten, mer än ens egen framgång. Det ska finnas prestigelöshet inom paret, att man litar så mycket på varandra att man både kan skratta tillsammans och visa sig svag, förklarar hon, men betonar att det gäller inom duon, inte uppåt i organisationen.

– Att dela ledarskap kan bidra till styrka och mod hos cheferna.

Det finns inte så många studier om medarbetares erfarenheter av delat ledarskap. Men en positiv effekt man har sett är att det leder till mer tillgängliga chefer.
– Om medarbetare ser att cheferna samarbetar bra så ger det en känsla av trygghet, tillägger Marianne Döös.

Under senare år har forskningen visat att delat ledarskap utvecklats vidare och finns i en rad olika former. Konsultbolaget Accigo är ett exempel på det. De har tagit samledarskapet ett steg längre och arbetar med vad de kallar för kollektivt ledarskap. Det betyder att de varken har förutbestämda hierarkier eller chefer i traditionell mening.

– Vi lägger i stället ansvaret och möjligheterna hos oss själva. Vi är alla med och påverkar, utvecklar och förbättrar, säger Ola Brehm, businessteam manager.

Accigo är ett medarbetarägt konsultbolag som hjälper företag och organisationer med digital affärs- och verksamhetsutveckling.

– Vi tror att engagemang och drivkraft bottnar i att man får möjlighet att utgå ifrån sin egen ambition och själv ta ansvar för sin utveckling och sina val av uppdrag. I stället för en beordrande chef har vi en coachande nätverksorganisation, säger Veronica Lind som arbetar med employer branding.

Hon betonar att utan en traditionell, hierarkisk besluts- och maktstruktur, så är den gemensamma värdegrunden oerhört viktig. Den är medarbetarens navigeringssystem när beslut ska fattas, inte bara kring ens egen utveckling utan också i kundleveranser. 

Själv arbetar Veronica Lind med rekrytering till bolaget, ett omfattande och viktigt arbete för ett företag där alla 140 medarbetare är en del av dess utveckling.

– Hos oss får rekrytering ta tid, många befintliga medarbetare ska medverka för att säkerställa en kulturell matchning. Vi genomför minst fyra intervjuer, oftast många fler, för att både kandidaten och vi ska känna att vi verkligen har träffat rätt, både i förväntanshantering och personlighet, förklarar hon.

Varje ny medarbetare tar med sig något in i organisationen som gör att den ändrar sig över tid.

– Man måste gilla att saker och ting inte är statiska, skrattar Ola Brehm.

De förklarar att på Accigo är det lite som att jobba som sin egen, men med starkt teamarbete och kollegor med samma vision och ambitionsnivå.

– Utmaningen är att det ställer stora krav på dig som individ. Med den gemensamma energi, kompetens och – framför allt – välvilja som finns hos oss utvecklas du snabbt och du får utlopp för din kreativitet. Men du måste själv definiera och reflektera över vad just din ambition är och vad den innebär för dig, säger Veronica Lind. 

En förutsättning är att varje medarbetare kan leda sig själv och förverkliga sin ambition.

– Sedan gör man ofta inte det helt själv utan finner andra i bolaget som vill något likartat och bildar olika grupperingar kring det, säger Ola Brehm.

Det finns möjlighet att dra ner på tempot, till exempel när livssituationen kräver det. Det är helt upp till varje medarbetare att planera sin egen arbetstid.

– Självklart har vi alla upp- och nedgångar över tid och det är möjligt att planera sitt arbete efter det, men till skillnad från ett traditionellt jobb så är inte heller lönen statisk utan en stor del av den är rörlig, förklarar Ola Brehm.

Ingen av dem tvekar inför frågan om kollektivt ledarskap är framtidsmodellen.

– Nätverksorganisationer i olika format känns som en framtidssäkrad organisationsmodell som omfamnar flexibla arbetssituationer och affärsmodeller. Låter man entreprenörs-
andan ta plats både på individnivå och i organisationsstruktur skapar man framtidens digitala bolag, säger Veronica Lind.

Och Ola Brehm tillägger:

– En positiv bieffekt när varje människa är känslomässigt engagerad i det som den håller på med, är att engagemanget är otroligt smittsamt.