Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten.

Från Sundsvall har ett 20-tal kundrådgivare digitala möten med kunder i hela Sverige. Rådgivarna på SEB Pension & Försäkring, Remote Advisory Centre kopplar upp sig och delar skärm med kunderna, både företag och privatpersoner. Antingen möts man ansikte mot ansikte eller så kan man enbart dela presentationer och annat material. Med bank-id görs digitala avslut.
– Distansrådgivningsmötet kompletterar det fysiska mötet. Vissa affärsfrågor behöver vi ändå träffas kring, säger Henrik Wahlberg, chef på SEB Pension & Försäkring, Remote Advisory Centre.

Han berättar att kundnöjdheten är stor, kunderna uppskattar att inte behöva ta sig till ett bankkontor för att få information, rådgivning eller göra affärer. Det är inte bara hållbart utan effektiviteten har också ökat, i snitt tar ett samtal 30–35 minuter.
– Vår verksamhet är ett komplement till våra övriga tjänster.

Ur ett arbetsmarknadsperspektiv ser han inte den här digitaliseringen av banktjänster som en försämring. Däremot kan det krävas nya kunskaper och färdigheter. 
– Vi pratar oerhört mycket om kundupplevelsen. För att vara effektiv och pedagogisk när mötet sker via en delad skärm kan det behövas en annan typ av kompetens. Själva mötesformen kommer att utvecklas, säger Henrik Wahlberg.

Även Charlotta Kronblad, jurist som skriver en avhandling på Chalmers om hur digitaliseringen påverkar affärsjuridiken, är inne på att den här stora samhällsomvandlingen kommer att skapa fler arbetstillfällen för jurister. Inte färre.
– Förenklade och standardiserade arbetsuppgifter försvinner och samhällets ökade komplexitet gör att juristjobben blir fler och mer avancerade, säger hon och exemplifierar med företagsförvärv. 

Förr satt man och bläddrade i pärmar. I dag kan man med hjälp av mjukvara omedelbart hitta den information man letar efter. 
– Många jag har intervjuat har ett behov av en annan kompetens: ett slags IT-kunnig paralegal som kan söka i och hantera system. De bör kunna det juridiska språket och informationssystemen, säger hon.
Problemet som digitaliseringen skapar för juristbranschen, och i synnerhet för advokatbyråerna, är betalningsmodellen.
– Branschen har haft en viss logik, där man säljer per timme. Då blir det en konflikt när det kommer in en annan logik, säger Charlotta Kronblad. 

 Juristbyråerna är på uppåtgående. De är inte lika hårt reglerade som advokatbyråer och kan lättare anpassa sig till den nya verkligheten. De får äga andra verksamheter och kan ha en sidoverksamhet inom legal tech, till exempel e-signeringsbolag. Prenumerationer på tjänster, i stället för timdebitering, satsar även vissa advokatbyråer på.
– En annan förändring är att även mindre spelare i dag kan göra komplexa transaktioner. Och att det krävs mer allmänt affärskunnande, man behöver sätta in juridiken i ett helhetsperspektiv, säger Charlotta Kronblad.

Jämfört med länder i stora språkområden ligger den svenska juristbranschen efter, menar hon. Och det handlar inte om att man är konservativ.
– Digitaliseringen bygger på skalfördelar, det finns mer poäng med att standardisera om det finns mycket av något. Sverige är ett litet språkområde och länder där man talar ett världsspråk är därför drivande.
Om hon ska ge ett råd så är det att vara öppen för ny teknik och hur man bäst skapar affärer kring det verksamheten levererar. 

En färsk rapport från Konkurrensverket bekräftar Charlotta Kronblads slutsatser. Enligt den digitaliseras juridiska tjänster, mindre byråer åtar sig mer komplexa ärenden och onlinebaserade aktörer pressar priserna. Allt sker relativt långsamt. Den första förändringen skedde när man gick från analogt till digitalt. Då försvann många advokatsekreterare. Nästa fas är när moderna databaser och mjukvaror gör att stora mängder information kan sammanställas med automation. Där är vi nu. 

Den tredje fasen kommer vara när artificiell intelligens, som kan dra slutsatser och ge rekommendationer, börjar att användas. Så här kommenterar Konkurrensverkets utredare Christian Sandström, docent vid Chalmers, fenomenet:
– Användandet av artificiell intelligens befinner sig än så länge på experimentstadiet. De stora aktörerna provar sig fram för att kunna utvärdera vilka möjligheter som finns på området. 