Upptäck den kvinnliga psykopaten

FRÅN ARKIVET. Din nya medarbetare är inte bara perfekt för sitt jobb, hon är dessutom supertrevlig och tar kollegerna med storm. Du kan knappt fatta vilken tur du haft. Tyvärr kan sanningen vara en helt annan. Du kan ha råkat anställa en expert på manipulation, en kvinnlig psykopat.

Det finns nästan inget skrivet om kvinnlig psykopati. Därför har Mike Florette och Lisbet Duvringe, båda författare, föreläsare och ledarskapsutvecklare, skrivit boken Kvinnliga psykopater Mästare i manipulation på arbetsplatsen.

– Idén växte fram under våra chefsutbildningar. Manlig och kvinnlig psykopati kom ofta upp som ett diskussionsämne när vi talade med ledare och chefer om arbetsgrupper som inte fungerade, säger Lisbet Duvringe.

Författarna har bland annat samarbetat med James Fallon, professor i neuropsykiatri vid University of California. Under sin egen forskning upptäckte han av en slump att han själv har en hjärna benägen för psykopati.

Flera egenskaper är gemensamma för kvinnliga och manliga psykopater. En är bristen på affektiv empati. De kan alltså förstå vad andra känner men aldrig känna vad andra känner. En annan är att psykopater ofta tar åt sig äran för andras arbete. De har en tendens att linda omgivningen runt sitt finger och skapar tillit initialt. När de fått det de vill ha kastar de människor på soptippen.

Men medan manliga psykopater är mer dominanta och utåt­agerande är kvinnor mer socialt aggressiva, manipulativa och använder sin verbala förmåga för att dupera sin omgivning.

Sasha Reid, doktorand i kriminologi på universitetet i Toronto, poängterar att långt ifrån alla som är verbalt begåvade är psykopater. Men kvinnliga psykopater manipulerar och intrigerar med ord. De ljuger, överdriver detaljer, förvränger och förstärker och skapar rykten i arbetsgruppen. De använder dessutom ofta löften om sex som ett sätt att skaffa sig makt. Och kvinnlig psykopati är lika förödande på en arbetsplats som manlig.

– De kan ställa till scener, gråta och bryta ihop för att få som de vill, säger Mike Florette. De spelar rollen som dramaqueens, alltså.

Lisbet Duvringe poängterar att det kan räcka med bara några psykopatiska drag för att skapa stora problem på arbetsplatsen. Men hur skiljer sig då en kvinnlig psykopat från någon som utnyttjar härskarteknik eller bara är inställsam? Svaret är viktigt för att du som chef kunna agera på rätt sätt.

– Var återhållsam och börja med att observera mönstret i gruppen. Känn av hur alla mår och lägg märke till gruppbildningar inom gruppen. Kvinnliga psykopater är ofta både flirtiga och duktiga på att skapa tillit. De manipulerar andra att utföra arbetet åt dem, säger Lisbet Duvringe.

Börja notera avvikande beteenden. Lyssna och dokumentera, både på möten, i mejl och i sms. Då kan du se om mönstren upprepas över tid. Se över hur den faktiska ansvarsfördelningen i gruppen ser ut, vem som levererar och vem som tar åt sig äran för lyckade uppdrag. Återkommande kränkningar kan vara ett tecken på psykopati.

James Fallon lyfter fram det engagerade samtalet och att psykopater generellt sett distraherar omgivningen genom att komma fysiskt nära med händer och gester.

– Psykopater har en förmåga att komma in i intimsfären och flyttar på så sätt fokus från det som sägs. Långt ifrån alla kvinnliga psykopater går så långt som till sex, men att de tidigt i en arbetsrelation blir flirtiga kan vara ett tecken på psykopati, säger Mike Florette.

Om omotiverat många medarbetare säger upp sig, eller om många plötsligt blir sjuka är det dags att fundera över orsakerna till förändringen. Lita på din magkänsla här. Diskutera förändringen på en förnuftsmässig nivå och analysera problemet. Mike Florette pekar på vikten av att hela tiden stötta arbetsgruppen.

– Ta människors berättelser på allvar, visa att du lyssnar på vad de säger och känner. Då vet de att de har ditt stöd. Ta fram bra faktaunderlag, då går det att lägga pussel och reda ut om en historia stämmer eller inte samt vad som faktiskt är sagt och gjort.

Psykopater ogillar fakta eftersom de är patologiska lögnare och psykopaters berättelser har en tendens att inte hänga ihop. Som chef ska du tidigt involvera hr och ta hjälp. Finns ingen hr-avdelning så vänd dig till någon du litar på.

Samtalsmönstren med en psykopat skiljer sig från normala samtal, det är lätt att bli distraherad och manipulerad i konversationen eftersom psykopaten använder både språket och gester för att distrahera dig. Därför ska du inte ta samtalen med psykopaten ensam.

En psykopat kan förstöra eller förgifta en hel arbetsgrupp. Många som blivit utsatta skäms dessutom över att de har blivit lurade eller för att de har öppnat sig för mycket. När du anar att du råkat rekrytera en kvinnlig psykopat är det viktigt att skydda arbetsgruppen. Ett sätt kan vara att ge henne arbetsuppgifter som inte innebär samarbete med kollegerna. Då finns det en chans att gruppen får arbeta ifred.

– Ytterligare ett tips är att jobba med värderingar och policier. Lyft fram goda värderingar. Ju sundare och hälsosammare arbetsplatsen är, desto mindre med kränkningar accepteras. Då är det svårare för en psykopat att härja fritt, säger Mike Florette.

Om psykopatens beteende ändå skadar stämningen och arbetsgruppen gäller det att våga se över om anställningen behöver avslutas. Viktigt då är att det sker på ett korrekt sätt. Att ta stöd av facket och luta sig på fakta kring vad som hänt är centralt. I och med de nya reglerna för den psykosociala arbetsmiljön har arbetsgivare ett omfattande ansvar.