Fredrik Grythberg: Träna kroppen – då blir du smartare

Strunta i korsord och sudoku. Radera apparna som ska gympa hjärnan åt dig. Om du verkligen vill ha ett briljant intellekt ska du ta en rask promenad i stället.

N är jag hjälper företag att öka frisknärvaron betonar jag alltid vikten av fysisk aktivitet lite extra. Och när vi diskuterar stress och sjukskrivningar gäller samma sak.
Fysisk rörelse förbättrar minnet, koncentrationen och kreativiteten. För självklart är vår hjärna central för hur vi klarar av att prestera och bygga upp en bra ”work life balance”.

Anders Hansén, överläkare i psykiatri, ger till sommaren ut sin nya bok ”Hjärnstark”. Han har undersökt vilken effekt fysisk aktivitet har på hjärnan.
– Fysisk aktivitet har en enorm påverkan. Hjärnan är förmodligen det organ som påverkas mest av att vi rör på oss. På kort sikt blir hjärnan bättre syresatt genom att blodflödet i hjärnan ökar. På längre sikt har regelbunden träning andra effekter, som ökad nybildning av hjärnceller i hippocampus, vårt minnescentrum. Det stärker frontalloben, hjärnans mest avancerade del, där förmågor som koncentration, beslutsfattande och impulshämning finns, säger Anders Hansén

Sådant som traditionellt lyfts fram som bra hjärngympa är att lösa sudoku, borsta tänderna med fel hand eller lära sig ett nytt språk. Men effekterna av det är inte ens i närheten av de effekter man får på hjärnan av att röra på sig.
Dessutom innebär hjärngympa via mobilen att du sitter stilla, vilket i sig gör hjärnan seg.
Det är omtvistat vilken annan hjärnträning som fungerar. Enligt forskare på Harvard Medical University kan vara lika hälsosamt för hjärnan att träffa vänner och spela kort som att använda en app med ”hjärnspel”.
Andra sätt att hålla hjärnan i form är att bryta vanor och tristess, att helt enkelt undvika att leva livet på för mycket rutin. Vissa forskare tror att personer som uppmärksammar sin omgivning mer sänker risken för att bli dementa.

Ur ett hjärnperspektiv är alltså konditionsträning det absolut bästa sättet att hålla hjärnan i trim.
– Hjärnan arbetar effektivare hos människor som rör på sig och åldersrelaterade förändringar i hjärnans arbetssätt tycks vändas hos fysiskt aktiva. De verkar helt enkelt få en yngre hjärna! Men för det krävs regelbunden träning i 6-12 månader, den effekten kommer på sikt, säger Anders Hansén.

Fast det ger också omedelbara vinster att träna.
– Man mår bättre och stressnivån sänks direkt efter att man har tränat. Det beror bland annat på ökade nivåer av endorfiner och dopamin, serotonin och noradrenalin. Mindre känt är att träning också har omedelbara effekter på kreativiteten, och att koncentrationen och minnet förbättras, säger Anders Hansén.

----

Fredrik Grythberg är Karriärs egen livsstilsrådgivare och har en medicine magister i folkhälsa från Karolinska Institutet. Läs mer om ämnet i hans text om Anders Hansén här.