Våra läsare

Av Juseks 89 000 medlemmar är 67 000 yrkesverksamma. De flesta bor i något av storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö. Drygt var nionde har någon form av chefsbefattning.

Utbildning
Jurister 33%
Ekonomer 24%
Systemvetare 15%
Personalvetare 7%
Samhällsvetare 18%
Kommunikatörer 3%

Inkomst
3 av 10 läsare tjänar över 42 000 kr/månad (Källa: Orvesto Konsument 2015:1).

Könsfördelning
Kvinnor 58%
Män 42%

Ålder
27% är under 30 år
34% är mellan 30 och 44 år
31% är mellan 45 och 59 år
8% är 60 år eller äldre

Här jobbar de yrkesverksamma
Privat sektor (inkl egna företagare) 49%
Statlig sektor 39%
Kommunal sektor 12%

Geografisk spridning
Stockholm: 43% 
Malmö: 11%
Göteborg: 13%

Räckvidd
83 000 (Orvesto Konsument 2015:1)
54 000 (Orvesto Näringsliv 2014)

Siffrorna är uppdaterade 2019-08-22. Vi kan alltid ta fram dagsaktuella siffror när du behöver underlag inför din annonsering.