Våra läsare

Av Juseks 82 000 medlemmar är 61 000 yrkesverksamma. De flesta bor i något av storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö. Drygt var tionde har någon form av chefsbefattning.

Utbildning
Jurister 33%
Ekonomer 25%
Systemvetare 15%
Personalvetare 7%
Samhällsvetare 19%

Inkomst
3 av 10 läsare tjänar över 42 000 kr/månad (Källa: Orvesto Konsument 2015:1).

Könsfördelning
Kvinnor 57%
Män 43%

Ålder
19% är under 30 år
46% är mellan 30 och 44 år
25% är mellan 45 och 59 år
10% är 60 år eller äldre

Här jobbar de yrkesverksamma
Privat sektor (inkl egna företagare) 49%
Statlig sektor 38%
Kommunal sektor 13%

Geografisk spridning
Stockholm: 39% - 32 000 personer
Malmö: 10%
Göteborg: 10%

Räckvidd
83 000 (Orvesto Konsument 2015:1)
54 000 (Orvesto Näringsliv 2014)

Siffrorna är uppdaterade 2015-08-27. Vi kan alltid ta fram dagsaktuella siffror när du behöver underlag inför din annonsering.