Utgivningsplaner

Tidningen Karriär utkommer med åtta nummer per år, fyra på hösten och fyra på våren. Varje nummer innehåller en större temaartikel – kontakta oss gärna för information om vad som är på gång framöver.

Nummer Utgivningsdag Bokningsdag textannons Bokningsdag platsannons
1 2018 2 feb 19 jan 22 jan
2 2018 9 mars 23 feb 26 feb
3 2018 27 april 13 april 16 april
4 2018 15 juni 1 juni 4 juni
5 2018 17 aug 3 aug 6 aug
6 2018 28 sep 14 sep 17 sep
7 2018 2 nov 19 okt 22 okt
8 2018 7 dec 23 nov 26 nov

 

Nummer Utgivningsdag Materialdag textannons Bokningsdag platsannons
1 2019 1 feb 11 jan 20 jan
2 2019 8 mars 15 feb 24 feb
3 2019 26 april 5 april 11 april
4 2019 14 juni 24 maj 30 maj
5 2019 16 aug 26 juli 4 aug
6 2019 27 sep 6 sep 15 sep
7 2019 1 nov 11 okt 20 okt
8 2019 6 dec 15 nov 24 nov

Observera att tidningen på grund av Bring Citymails utdelningsrutiner börjar delas ut 2 dagar innan officiell utgivningsdag.