Utgivningsplaner

Tidningen Karriär utkommer med åtta nummer per år, fyra på hösten och fyra på våren. Varje nummer innehåller en större temaartikel – kontakta oss gärna för information om vad som är på gång framöver.

 

Nummer Utgivningsdag Materialdag textannons Bokningsdag platsannons
1 2019 1 feb 11 jan 20 jan
2 2019 8 mars 15 feb 24 feb
3 2019 26 april 5 april 11 april
4 2019 14 juni 24 maj 30 maj
5 2019 16 aug 26 juli 4 aug
6 2019 27 sep 6 sep 15 sep
7 2019 1 nov 11 okt 20 okt
8 2019 6 dec 15 nov 24 nov
1 2020 31 jan 10 jan 19 jan
2 2020 6 mars 14 feb 23 feb
3 2020 15 maj 23 april 3 maj

Observera att tidningen på grund av Bring Citymails utdelningsrutiner börjar delas ut 2 dagar innan officiell utgivningsdag.