Intervjufrågor för chefer

Vanliga intervjufrågor för dig som söker en chefsroll.

 1. Vad för dig hit idag?
  Här är det viktigt att fokusera på vad du kan bidra med. Ta gärna upp erfarenheter och egenskaper som är viktiga i tjänsten. Tänk dock på att frågan i första hand handlar om ett framtidsperspektiv: Vad lockar dig till just den här tjänsten och den här organisationen? Hur stämmer tjänsten och organisationen överens med din egen utveckling? På vilket sätt är det här ett givet steg för dig att ta? 
 2. Vad kan du tillföra oss?
  Här har du verkligen möjlighet att sälja in dig själv. Innan intervjun bör du noga tänka igenom vad du vill lyfta fram med dig själv. Vad är dina viktigaste fördelar i den här rekryteringen? Vad får dig att sticka ut som kandidat? På vilket sätt kan du bidra till att göra organisationen mer framgångsrik? 
 3. Beskriv ett av dina yrkesmässiga misstag
  Vad vi ser som misstag säger en del om hur vi ser på oss själva. Men frågan handlar framförallt om att få en bild av din förmåga att hantera kritik och lära dig av misstag. Alla gör misstag, men vi har olika förmåga att hantera dem. Blir din berättelse fylld av bortförklaringar eller kan du stå för det du gjort? Vad kommer du göra annorlunda tack vare den här erfarenheten? I längden ökar vår kompetens och förmåga för varje misstag vi gör, så länge vi reflekterar och lär oss av dem. 
 4. Hur hanterar du konflikter?
  Beskriv en situation då du lyckades väl.
  Hur gärna vi än vill är det omöjligt att helt undvika konflikter. För en arbetsgivare är det intressant att få veta hur du ser på konflikter och vilken roll du tar när de uppstår. Den här frågan svarar du bäst på genom att berätta om en situation där du själv hamnat i en konflikt. Du kan dock även ta upp en konflikt som uppstått mellan medarbetare. Beskriv vad som ledde till konflikten och försök att beskriva den så neutralt som möjligt. Berätta vilken roll du tog i den och hur den löste sig. 
 5. Hur skulle din senaste chef beskriva dig?
  Den här frågan är mångbottnad. Den är delvis till för att intervjuaren ska kunna skapa sig en bild av hur du själv vill uppfattas. Den handlar dock även om att se ifall du har en verklighetsförankrad bild av hur andra faktiskt uppfattar dig. Försök att ge en bild som du tror att din senaste chef delar och som intervjuaren också kan uppfatta hos dig. Tänk på att du även kan lyfta fram egenskaper som du själv vill trycka på. Sätt gärna de egenskaper du beskriver i tydliga situationer och använd exempel från verkligheten. 
 6. Vad är viktigt för dig i ditt ledarskap?
  Här finns det egentligen inget rätt eller fel svar. Det viktiga är att du innan intervjun har tänkt igenom vad som faktiskt är viktigt för dig i ett ledarskap. Hur gärna du än vill ha jobbet handlar det trots allt om att det ska fungera i längden. För att det ska göra det behöver ni ha samma syn på hur ett bra ledarskap ser ut. 
 7. Hur skulle andra beskriva dig som chef och ledare?
  Hur du är och hur andra uppfattar dig är inte alltid samma sak. Genom att be dig se dig själv genom någon annans ögon kan rekryteraren få en kompletterande bild av dig. Samtidigt får hen en känsla för hur väl du känner dig själv.
  Här är det förstås viktigt att utforska hur din ledarstil förhåller sig till din nya arbetsgivares synsätt. Sätt gärna de egenskaper du beskriver i tydliga situationer och använd exempel från verkligheten. 
 8. Hur samarbetar du med andra? Vad är viktigt för dig för att samarbete ska fungera?
  Syftet med frågan är att skapa sig en bild av din samarbetsförmåga och samarbetsstil. Vilken roll tar du helst i en grupp? När tar du kommandot och när tar du snarare ett steg tillbaka? Vad värdesätter du för ett samarbete ska fungera? 
 9. Varför vill du sluta på ditt nuvarande jobb?
  Vid den här typen av frågor är det bra att försöka byta fokus. Prata helst inte om att du vill lämna en tjänst, utan fokusera på vad det är som gör den nya tjänsten så intressant för dig. Vad för dig hit idag? Vad lockar dig så mycket att du kan ge upp ditt nuvarande jobb? Blicka alltid framåt! 
 10. När känner du dig som mest tillfreds?
  Den här frågan handlar om att lära känna dig och få en inblick i dina drivkrafter, stressfaktorer och hur du fungerar i olika situationer. Svara i lugn och ro. Ta dig gärna tid att förklara en situation då du verkligen känt dig tillfreds. 
 11. När känner du dig obekväm?
  Den här frågan handlar om att från en annan vinkel identifiera dina styrkor och svagheter. 
 12. Hur är en bra chef enligt dig?
  Frågan handlar både om att se hur du passar in i organisationen och att se hur du själv är som chef. Om du uppskattar en kommunikativ chef så är du ofta kommunikativ i din egen ledarstil. 
 13. Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en god medarbetare?
  Frågan handlar dels om din ledarstil, dels om matchning med arbetsgruppen och vad organisationen värdesätter. Ge gärna exempel på vilka konkreta egenskaper som är viktiga, men visa även på din människosyn och inställning till din personal. 
 14. Hur vill du ha din feedback?
  Den här frågan handlar om kommunikationsstil. Den handlar dock även om personliga egenskaper, till exempel förmågan att hantera kritik. 
 15. Varför ska vi anställa just dig?
  En mycket viktig fråga! Här handlar det om att visa varför du vill ha tjänsten och vad du faktiskt kan bidra med. Vill du bara ha ett jobb? Eller vill du jobba på just den här arbetsplatsen? Varför? Framhäv vad du kan bidra med till organisationen. Knyt ihop ditt svar med dina viktigaste styrkor, så du ger en konsekvent och tydlig bild av dig själv. 
 16. Ser du något du vill förändra i vår organisation?
  Det är sällan den här typen av frågor dyker upp, men när de gör det är de desto viktigare. Här behöver du visa att du har förmåga att se förbättringsmöjligheter. Samtidigt är det viktigt att du visar viss ödmjukhet inför en verksamhet du faktiskt inte är helt insatt i. 
 17. Vad har du för vision med den här rollen?
  Hur insatt är du i branschen och i organisationen? Här får du chans att lyfta ditt svar och visa på en djupare förståelse. Du ger dessutom arbetsgivaren – och dig själv – en möjlighet att stämma av ifall ni delar samma vision. 
 18. Vad skulle vara det första du gjorde om du fick den här tjänsten?
  Den här frågan testar din förståelse för verksamheten och rollen. Samtidigt ger den en bild av din kompetens och ledarstil. Är du en person som börjar med att göra en djup analys, eller är du en person som går rakt på handling? Hur introducerar du dig för dina nya medarbetare? 
 19. Hur kommer dina referenser beskriva dig?
  Genom att be dig beskriva hur andra ser på dig får rekryteraren ytterligare ett perspektiv på dina egenskaper. Frågan handlar också mycket om att testa din självkännedom och mognad som ledare. Går du vidare i processen är det mycket möjligt att det du tar upp här kommer att jämföras med vad dina referenser faktiskt säger. Tänk därför på att ge en bild som stämmer med vad dina referenser tycker, men lägg dig inte platt! Påverka också genom att trycka på det du själv tycker är viktigast. 

Vill du öva innan din jobbintervju?

Testa vår intervjuträning! Då får du chansen att öva på de vanligaste intervjufrågorna. Du väljer själv om du vill göra det skriftligt, muntligt eller båda delarna.