"Jag vill absolut göra det här igen! Jag rekommenderar alla att delta"

Linda Berglund, administratör, om Juseks mentorsprogram. I rollen som mentor.

– Jag är utbildad coach själv så jag har ju kunskaper i att lyssna in och stötta en annan person, utifrån deras behov.

– Idén är jättebra. Jättebra utveckling för både adept och mentor. Det ger mig energi att stötta min adept i hennes liv och de frågeställningar och problem som dyker upp. Du möter en ny människa och ska hjälpa den på vägen i livet: vad vill hon, hur kan hon utvecklas, varför mår hon inte bra, hur kan hon minska stressen i sitt liv. Det krävs förtroende, du kommer adepten inpå livet och den personen litar på att du ska göra ditt bästa. Jag har fått väldigt fin feedback från henne, t.ex. att jag väckt andra sorts tankar hos henne.

– Jag vill absolut göra det här igen! Det är jätteroligt och jag skulle rekommendera alla att delta. Som invandrare är det inte lätt att veta hur det svenska arbetslivets ser ut. Det finns olika kulturer, förväntningar och normer som kanske är helt annorlunda från sitt hemland. Då är en mentor guld värd!

– Det behövs att man engagerar folk som vill göra det här jobbet, för det är väldigt viktigt. Jag har invandrarbakgrund och jag hjälper gärna till på något sätt att utveckla programmet bättre. Det är bra att byta erfarenheter med andra som har deltagit i programmet.