Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle att ta upp önskemål och funderingar kring din arbetsroll. Berätta för din chef hur du vill utvecklas, vad du vill göra mer av och vad du vill lära dig mer om. Kanske kan din chef tillgodose dina behov, antingen på kort eller lång sikt.