Hitta jobbet

Det kan vara svårt att veta var du ska börja när du söker jobb. Här hittar du en plan för att ta reda på vad och vart du vill och tips på hur du kan hitta just ditt drömjobb!

Välj ut vilka jobb du verkligen vill ha och fokusera på att skriva en specialanpassad jobbansökan för varje tjänst du söker. Det är bättre än att du planlöst söker alla jobb du ser. Berätta också för vänner och bekanta att du söker arbete. Kanske kan någon av dem tipsa om jobb du kan söka eller till och med hjälpa dig att få komma på anställningsintervju någonstans?

Ta reda på vad du vill

Innan du kan börja söka jobb behöver du komma på vad du egentligen vill jobba med. Det kan vara lättare sagt än gjort, men vi kan hjälpa dig på vägen. Du kan till exempel boka in en nätverkslunch. Där får du möjlighet att träffa andra Jusekmedlemmar för att få koll på ett yrke, en bransch eller en utbildning.

Gör en plan för ditt arbetsliv

För att hitta rätt jobb kan du göra en plan för hur du vill att ditt arbetsliv ska se ut. Med hjälp av den kan du reda ut vad som är viktigt för dig, både i jobbet och privat. Här har vi listat punkter som du kan tänka på när du gör din plan:

Vad betyder karriär för mig?
Karriär betyder olika saker för olika personer. Det kan vara att klättra på den traditionella karriärstegen eller att få högre lön. Men det kan lika gärna betyda att få chansen att byta arbetsuppgifter eller att kunna jobba deltid för att få mer tid för familjen. Försök att komma på vad som är viktigt för dig i ditt arbetsliv och utgå ifrån det när du gör din plan.

Hur ser min situation ut just nu?
Fundera över vad du använder din tid till. Är du nöjd med din situation eller är det något du skulle vilja ändra? Vill du jobba mer eller mindre? Fundera också på vad som är viktigt för dig i ditt liv. Vad krävs för att du ska känna balans i livet? Har du någon hobby du vill lägga mer tid på, eller skulle du kanske vilja ha mer tid för att umgås med vänner?

Vad kan jag?
Gå igenom vad du har gjort i livet. Det kan vara utbildningar som du har gått, arbetsuppgifter du har haft, intressen och ideella uppdrag. Vad har du lärt dig och vad har varit roligt? Vad har du inte tyckt om? Vad har du lyckats med och vad berodde det på? Vilka styrkor och svagheter har du? Vilka egenskaper hos dig brukar andra lyfta fram?

Gör en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter och egenskaper. Vilka av dessa vill du använda i ditt jobb? Vad kan och vill du utveckla? Finns det något du saknar? Hur ska du i så fall göra för att få det?

Vad vill jag?
För att du ska trivas med ditt jobb behöver det stämma överens med dina värderingar. Värderingarna handlar om vad som är viktigt för dig, både i jobbet och privat.

Fundera över vilken lön och andra förmåner du behöver för att känna dig nöjd. Försök också att komma på vilken typ av människor du vill jobba med och vad som krävs av dina arbetsuppgifter för att du ska trivas. Är det till exempel viktigt för dig att din arbetsgivare på något sätt bidrar till en bättre värld?

Våga vara ärlig mot dig själv! Försök att inte ta hänsyn till vad andra tycker eller hur du borde tänka. Fokusera på vad du vill och vad som är viktigt för dig. När du har skrivit ner det du kommit fram till så jämför du med din nuvarande situation. Hur stora är skillnaderna? Vad är viktigast att förändra? Hur kan du förändra din nuvarande situation så att den ska stämma mer överens med din idealbild?

Hur ska jag uppnå mina mål?
Efter att du har gått igenom de ovanstående punkterna har du förhoppningsvis fått en bild av hur du vill att ditt arbetsliv ska se ut. Nu är det dags att göra en handlingsplan!

Skriv upp vilka mål du vill nå utifrån den förändring du vill ha. Tänk på att de ska vara både realistiska och utmanande. Det kan vara både kort- och långsiktiga mål. Tänk också på att vara tydlig så att du vet när du har nått dem. En bra idé kan vara att sätta upp delmål på vägen mot det slutgiltiga målet. Skriv även ner din strategi för hur du ska nå dina mål.

Fundera på vilka hinder det finns för att du ska nå dina mål. Det kan vara både mentala och praktiska hinder. Därefter kan du lägga upp en plan för vad du ska göra för att övervinna hindren.

Till sist kan du fundera på vilka människor du har omkring dig. Vet du någon som skulle kunna hjälpa dig på vägen mot dina mål? Våga ta kontakt och be om hjälp!

Sök jobb via kontakter

Många får jobb genom kontakter, men ge inte upp bara för att ditt nätverk är litet! Börja med att lista alla människor som du känner eller har haft kontakt med. Förutom vänner och familj kan det vara till exempel grannar, tidigare kollegor eller människor du har studerat med. Det kan även vara personer du träffat på seminarier, kurser eller i privata sammanhang.

Fråga dina kontakter om de själva eller någon de känner kan hjälpa dig i ditt jobbsökande. Boka in möten med personer som du får rekommendationer om. Ni kan till exempel ses över en lunch där du får chansen att berätta om dig själv och vad du är bra på.

Hur kan jag bredda mitt nätverk?

Boka in en nätverkslunch. Där får du möjlighet att träffa andra Jusekmedlemmar för att få koll på ett yrke, en bransch eller en utbildning. Det ger dig även chansen att knyta kontakter och bredda ditt professionella nätverk.

Anmäl dig till Juseks medlemsaktiviteter där du kan nätverka och knyta kontakter med andra deltagare.

Att jobba ideellt är ett bra sätt att både skaffa erfarenhet och bredda ditt nätverk. Du kan till exempel engagera dig i ett politiskt förbund, en idrottsförening, en välgörenhetsorganisation eller i din bostadsrättsförening.
På Volontärbyråns hemsida kan du hitta uppdrag som passar dig.

Ta hjälp av sociala medier när du söker jobb. LinkedIn är det största digitala nätverket för jobbsökande. Det används även av många rekryterare för att hitta och kolla upp kandidater.
Använd vår LinkedIn-hjälp för att få tips om hur du nyttjar LinkedIn effektivt i ditt jobbsökande.

Hur kan jag som är student hitta jobb?

Du som är student kan höra med dina föreläsare och handledare om de kan hjälpa dig. De kanske kan ge dig namn på personer som kan vara intressanta i ditt jobbsökande? Du kan också ta hjälp av dina kurskamrater. Det är även en bra idé att engagera sig i aktiviteter på ditt universitet. Det kan ge dig både erfarenheter och kontakter som kan vara värdefulla när du söker jobb.